« Najít podobné dokumenty

Obec Sklené nad Oslavou - Záměr č.1/2022 Prodej majetku obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sklené nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr_č._1_2022_Prodej_pozemku__sit.pdf
Obec Sklené nad Oslavou
Sklené nad Oslavou 85,59101
<br>
<br> ZÁMĚR č.1/2022 – PRODEJ POZEMKU
<br>
v souladu s ust.§ 39 odst 1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br>
Obec Sklené nad Oslavou hodlá prodat část pozemku p.č.1105/7 (ostatní plocha,ostatní komunikace)
zapsané na LV č.1 v katastrálním území Sklené nad Oslavou o velikosti cca19m2 dle přiložené situace <.>
<br>
<br> Odůvodnění:
Záměr byl vydán na základě žádosti o vypořádání skutečného stavu po zaměření <.>
<br>
Občané se mohou po dobu 15-ti dnů od zveřejnění tohoto záměru vyjádřit a předložit své nabídky <,>
návrhy nebo připomínky na adresu:
<br>
Obecní úřad Sklené nad Oslavou
Sklené nad Oslavou 85
591 01
<br>
<br> Ve Skleném nad Oslavou dne 9.2.2022
<br>
Zdenek Haller
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 9.2.2022
<br>
Sejmuto: 25.2.2022
<br>
<br> Zveřejněno formou na úřední desce obce i na úřední desce umožňující dálkový přístup <.>

Načteno

edesky.cz/d/5168467


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sklené nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz