« Najít podobné dokumenty

Obec Modlany - Magistrát města Teplice - Výzva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Magistrát města Teplice - Výzva
M A G I S T R Á T M Ě S T A T E P L I C E
odbor dopravy
<br> nám.Svobody 2,415 95 Teplice
<br> XXXXX XXXXXXX
Modlany XX
XXX XX Modlany
<br> naše č.j.: Vyřizuje/telefon v Teplicích dne:
MgMT/004036/2022
OD/Tvrd/22/vr-výz
<br> Ing.M.Tvrdíková/417510582
tvrdikova@teplice.cz
<br> 8.2.2022
<br> Výzva
Odbor dopravy Magistrátu města Teplice,jako příslušný silniční správní úřad,na
<br> základě návrhu vlastníka pozemní komunikace,v souladu s ustanovením §19c odst.1 písm.a)
zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon),vyzývá výše uvedeného provozovatele (vlastníka) – na základě oznámení MP Teplice
- vozidla Renault Scénic,RZ 1UC 3607,barvy šedá,umístěného dle sdělení MP Teplice
v ul.Plynárenská – parkoviště OD Penny – Teplice,k jeho odstranění.V případě marného
uplynutí lhůty 2 měsíců ode dne doručení této výzvy,bude v souladu s ustanovením §19c
odst.2 zákona vozidlo odstraněno obcí <.>
<br> oprávněná úřední osoba
Ing.XXXXXX XXXXXXXXX,os.č.XXXX
<br> odborný pracovník
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
vedoucí odboru dopravy
<br> co : vl <.>
<br> Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 60 dnů na úřední desce MgM Teplice a na
úřední desce Obecního úřadu v Modlanech a následně vráceno zpět ke zdejšímu úřadu:
<br> Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Razítko,podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení <.>
<br> Magistrát města Teplice,odbor dopravy,pracoviště Krupská 346/2,4154 95 Teplice
<br> Strana 1 (celkem 1)
<br>
<br> Výzva
<br> 2022-02-09T08:19:48+0100
Ing.XXXXXX XXXXXXXXX eaXXbXbaXXXXcXaXXXXXXcXXXdXdbXXXefaXXXbe

Načteno

edesky.cz/d/5167494

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz