« Najít podobné dokumenty

Obec Kbelnice - Nařízení veterinární správy - influenza ptáků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kbelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veterinární správa.pdf [0,57 MB]
Úřední deska: Státní veterinární správa
<br> Ústřední veterinární správa Iulllllulml Státní veterinární správy
<br> Slezská 10017
<br> 120 00 Praha 2
<br> ||| ll ll
<br> svspesí 43
<br> 550e
<br> Č.j.SVS/2021l143556-G
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br> Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně avěcně příslušný správní orgán podle ustanovení 5 48 odst.1 písm.c) zákona č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).ve znění pozdějších předpisů,s ohledem na nařízení Evropského padamentu a Rady (EU) 2016/4291 ze dne 9.března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právni rámec pro zdraví zvířat“).v platném znění,podle nařízení Komise v přeneseně pravomoci (EU) 20201887 ze dne 17.prosince 2019,kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429,pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu.v platném znění,a v souladu s ustanovením g 54 odst.2 písm.a) a odst.3 veterinárního zákona nařizuje tato
<br> mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečně nákazy — vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy,tzv.„Ptačí chřipky“) na území Ceské republiky
<br> Čl.1
<br> Všem chovatelům drůbeže se z důvodu zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky a zabránění šíření nebezpečně nákazy a) zakazuje chovat drůbež,s výjimkou běžců a holubů,pod širým nebem a naňzuje se umistit a držet chovanou drůbež,s výjimkou běžců a holubů,uvnitř budovy v hospodářství.ve kterěmje chována,b) nařizuje podávat drůbeži vodu a krmivo uvnitř budovy v hospodářství nebo pod přístřešky,c) nařizuje omezit pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby,jejichž činnost je zcela nezbytná pro zajištění řádně péče o chovanou drůbež d) nařizuje chránit krmivo,stelivo a vodu používané ke krmení,stlaní a napájení drůbeže před kontaminací trusem volně žijících ptáků <.>
<br> Čl.2
<br> vsem chovatelům,kteří cho...

Načteno

edesky.cz/d/5167224

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kbelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz