« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - DISPOZICE S MAJETKEM OBCE směna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dispozice s majetkem obce.pdf [0,64 MB]
Obec Libníč - Obecní úřad Libníč
Libníč 85,373 71 Rudolfov
<br> IČ: 00581445
www.libnic.cz
<br> email: obec@libnic.cz
<br>
<br>
DISPOZICE S MAJETKEM OBCE
<br>
<br> na základě usnesení z jednání zastupitelstva obce číslo: UO32-7 ze dne 17.01.2022
a
<br> v souladu s § 39 odstavce 1.zákona číslo 128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších novel
tímto zveřejňuje svůj záměr
<br>
směnit
<br>
<br>
pozemek parc.č.222/20 v k.ú.Libníč o výměře 26 m2 – ostatní plocha,v minimální ceně 720 Kč/m2
ve vlastnictví obce Libníč
<br>
pozemek parc č.410/115 v k.ú.Hůry o výměře 564 m2 – orná půda,v ocenění 35 Kč/m2,ve vlastnictví
<br> SJM XXXXX XXXXXXX,Pohraniční stráže XXX,XXX XX Vyšší Brod,XXXXXXXXXX XXXXX,Libníč XXX,XXX XX
Libníč,bez doplatku rozdílu výměry <.>
<br>
Pozemky vznikají geometrickým plánem č.1094-19/2021 a 1004-19/2021 zhotovitele Pavla
<br> Petroviče <.>
<br>
<br> Záměr obce směnit výše uvedené nemovitosti bude vyvěšen na úřední desce obce po dobu 15 dní <.>
Po uplynutí lhůty bude tato směna projednána v zastupitelstvu obce.Jakékoliv připomínky mohou
občané předložit v této lhůtě na Obecní úřad Libníč <.>
<br>
<br> vyvěšeno: 09.02.2022
<br> sejmuto: 24.02.2022
<br>
zpracoval: Uhlíř
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obec Libníč - Obecní úřad Libníč
Libníč 85,373 71 Rudolfov
<br> IČ: 00581445
www.libnic.cz
<br> email: obec@libnic.cz
<br>
<br>
DISPOZICE S MAJETKEM OBCE
<br>
<br> na základě usnesení z jednání zastupitelstva obce číslo: UO32-7 ze dne 17.01.2022
a
<br> v souladu s § 39 odstavce 1.zákona číslo 128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších novel
tímto zveřejňuje svůj záměr
<br>
směnit
<br>
<br>
pozemek parc.č.222/20 v k.ú.Libníč o výměře 26 m2 – ostatní plocha,v minimální ceně 720 Kč/m2
ve vlastnictví obce Libníč
<br>
pozemek parc č.410/115 v k.ú.Hůry o výměře 564 m2 – orná půda,v ocenění 35 Kč/m2,ve vlastnictví
<br> SJM XXXXX XXXXXXX,Pohraniční stráže XXX,XXX XX Vyšší Brod,XXXXXXXXXX XXXXX,Libníč XXX,XXX XX
Libníč,bez doplatku rozdílu výměry <.>
<br>
Pozemky vznikají geometr...

Načteno

edesky.cz/d/5166146

Meta

Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz