« Najít podobné dokumenty

Obec Hvozdnice (Hradec Králové) - Návrh závěrečného účtu obce Hvozdnice za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvozdnice (Hradec Králové).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZÚO Hvozdnice 2021 návrh
OBEC HVOZDNICE
<br>
<br>
<br> Návrh Závěrečného účtu obce Hvozdnice za
rok 2021
<br>
<br>
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 3 801 529,42 Kč
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy 294 946,11 Kč
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy 781 193,00 Kč
<br> Třída 4 - Přijaté transfery 141 650,67 Kč
<br> Celkové příjmy obce Hvozdnice činily 5 019 319,20 Kč
<br>
Třída 5 - Běžné výdaje 2 448 424,92 Kč
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje 806 501,00 Kč
<br> Celkové výdaje obce Hvozdnice činily 3 254 925,92 Kč
<br>
<br>
<br> Připomínky k návrhu závěrečného účtu obce mohou občané obce uplatnit
<br> písemně ve lhůtě do 15 dnů od zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce.Občanem
<br> obce,který může uplatnit připomínky,je dle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,občan
<br> starší 18 let,který má na území obce trvalý pobyt nebo vlastní na území obce
<br> nemovitý majetek <.>
<br>
<br> Závěrečný účet obce je zveřejněn na fyzické úřední desce obce a v plném
<br> rozsahu také na elektronické úřední desce obce na adrese www.hvozdnice.cz do
<br> doby schválení závěrečného účtu obce.Do listinné podoby návrhu je možné
<br> nahlédnout na obecním úřadu v úředních hodinách (středa 17 – 19 hodin) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> závěr ze Zprávy o výsledku hospodaření za rok 2021
<br> I.Při přezkoumání hospodaření obce Hvozdnice za rok 2021
<br>
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004
sb.) <.>
<br> II.Při přezkoumání hospodaření obce Hvozdnice za rok 2021
<br> se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br>
<br> III.Při přezkoumání hospodaření - Obec Hvozdnice - za rok 2021
<br> Byly zjištěny dle § 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,45 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 7,29 %
<br> c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního
celku
<br> 0 %
<br>
<br>
<br>
<br> XXX XXXXXX
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br> Hvozdnice dne 04.02.2022
<br>
<br> KRAJSKÝ Ú...

Načteno

edesky.cz/d/5160410

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz