« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce Rokytá p.č.16 v k.ú. Horní Rokytá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument pronájmu pozemku p.č.16_HR zde ke stažení (1.04 MB)
Obec Rokytá
HorníRokytá 35,295 0].Mnichovo Hradiště
<br> telefon:777 328 808,e-mail: ou(Dobecrokv_ta.cz,www.obecrokvta.cz,lD datové schránky: e8nbSfn
lCO:48679836
<br> Rokytá dne 20.L.2022
<br> č.1.: ounoK/58l2o22
<br> oznámení o záměru obce
pronqjmout nemovitý maietek ve vlastnictví obce
<br> OBEC ROKYTÁ
v souladu ust.§ 39 odst.1) zákona č.L28l2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zveřejňuje svůj záměr
<br> PRONAJMOUT
<br> pozemek p.č.15 v k.ú.Horní Rokytá o výměře I079 m2
<br> Katastrální mapa s vyznačením předmětného pozemku tvoří přílohu tohoto záměru <.>
<br> Zastupitelstvo obce Rokytá bude o pronájmu uvedených nemovitostí rozhodovat na svém
zasedánídne 7.2.2022 od 18:00 hodin <.>
Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek <.>
<br> XXXXXXX XXXXX
starosta obce Rokytáv.r <.>
<br> Vyvěšeno: 20.I.2022
Sejmuto:
Současně zveřejněno na elektronické úřední desce obce Rokytá
<br>
<br> L_
<br> 20,01.22 15:46 Nahlížení do katastru (standard) Tisk - 0s :203ms,72 prvkú.nemovitostí
<br> }\
Jl.' ?g
<br> -r
<br> tt,<,> l\.i 6(,tl
6T
<br> 6!3
áItJ\ <.>
<br> rr
<br> +
fiE
<,> I
<br> j+
<br> S6-
<br> 0\ {0 20 É0 lq 50
<br> ++
l-rr-J
<br> Já
6J
<br> J{
+§6
\T
<br> €-
<br> W
30,§+
<br> ď
16
<br> í6
<br> Fq
<br> https://sgi-nahlizenidokn.cuzk.c/marushka/print.aspx 1l1

Načteno

edesky.cz/d/5160402

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz