« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce Rokytá p.č. 233/7 v k.ú. Horní Rokytá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument záměr pronájmu p.č. 233/7 v k.ú. HR zde ke stažení (1.05 MB)
Obec Rokytá
HorníRokytá 35,295 0].Mnichovo Hradiště
<br> telefon: ]]] 328 808,e-mail: ou@obecrokv_ta.cz,www.obecrokvta.cz,lD datové schránky: e8nbSfn
lCO:48679836
<br> Rokytá dne 20.L.2022
<br> č.1.: ounoKl57l2o22
<br> oznámení o záměru obce
pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce
<br> OBEC ROKYTÁ
v souladu ust.§ 39 odst.1) zákona č.L28/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zveřejňuje svůj záměr
<br> PRONAJMOUT
<br> pozemek p.č.233/7 v k.ú.Horní Rokytá o výměře 1,L7 m2
<br> Katastrální mapa s vyznačením předmětného pozemku tvoří přílohu tohoto záměru <.>
<br> Zastupitelstvo obce Rokytá bude o pronájmu uvedených nemovitostí rozhodovat na svém
zasedánídne 7.2.2022 od 18:00 hodin <.>
Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek <.>
<br> XXXXXXX XXXXX
starosta obce Rokytá v.r <.>
<br> Vyvěšeno: 20.L.2022
Sejmuto:
Současně zveřejněno na elektronické úřední desce obce Rokytá
<br>
<br> Nahlížení do katastru nemovitostí (standard) Tisk - 0s :140ms,51 prvků <.>
<br> \ sťIf #Jr,ts
-ttr
<br> _"{6r
+
<br> a
<br> #
I
<br> 6a
++
<br> Ť
<,> í
<br> fitr
<br> l1Ť\N
<br> #
rť\
ťr.rrr*ll
<br>,íT
<br> í66
-t+#
<br> fr,fi\ Til$
L+
l
liHiJ
<br> https://sgi-nahlizenidokn.cuzk.czlmarushka/print.aspx
<br> h
L <,>
<br> $
Ll
<br> 1l1

Načteno

edesky.cz/d/5160401

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz