« Najít podobné dokumenty

Obec Vítanov - Státní úřad pro jadernou bezpečnost - ochrana osob před radonem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vítanov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ochrana osob před radonem (6.71 MB)
STÁTNÍ ÚŘAD
<br> S.<.> —„UJ
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Ředitelka sekce radiační ochrany
<br> V Praze dne 22.11.2021 Čj.: SÚJB/OPZ/27879/2021
<br> Vážené zastupitelstvo <,>
<br> vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br> obracím se na Vás jménem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále „SÚJB") ve věci ochrany osob žijících a pracujících na území Vaší obce před ozářením z radonu <.>
<br> v
<br> Důvodem mého dopisu jsou nové požadavky zákona c.263/2016 Sb.— atomového zákona,který vstoupil v platnost na konci roku 2016.Problematika regulace ozáření z přírodních zdrojů je v něm pojata podrobněji,než tomu bylo doposud,a to zejména proto,že velikosti tohoto ozáření a jeho usměrňování se nynívěnuje zvýšená pozornost i na mezinárodní úrovni.Nové poznatky v této oblasti motivovaly mezinárodní komunitu k novým doporučením,která se posléze realizovala i vevropské legislativě a tedy i v legislativě české <.>
<br> Obecně lze říci,že ozáření z přírodních zdrojů,kam spadá i ozáření z radonu,tvoří největší část celkového ozáření obyvatelstva.Ozáření zradonu jsme vystaveni ve svých domovech,ale i na pracovištích,kde trávíme nemalou část svých životů.Zatímco ve svých domovech si za kvalitu ovzduší ručíme víceméně sami — ale i.tam bychom se problematikou radonu měli iniciativně zabývat (viz www.radonovyprogram.cz) — na pracovišti je v tomto směru odpovědný zaměstnavatel/provozovatel pracoviště.Proto bylo na místě tyto požadavky pro pracoviště stanovit v legislativě tak,aby byly jednoznačně vymahatelné <.>
<br> Nová právní úprava týkající se ochrany pracovníků před ozářením z radonu byla zavedena uvedeným atomovým zákonem súčinností od roku 2018.Povinnosti se týkají pracovišť,jako jsou např.kanceláře,obchody,restaurace nebo dílny.Povinnosti však nejsou stanoveny plošně pro všechna pracoviště,proto je potřeba nejprve zjistit,zda pracoviště spadá do regulačního rámce vymezeného novým atomovým zákonem.Pokud je splněna alespoň jedna zníže uvedených podmínek,pracoviště do uv...

Načteno

edesky.cz/d/5160392

Meta

Stavby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vítanov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz