« Najít podobné dokumenty

Obec Dráchov - Oznámení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dráchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
eg-d
<br> Oznámení () přerušení dodávky elektrické energie
<br> Z důvodu ptánovaných prací na zařízení distribuční soustavy — rekonstrukci oprav,údržbových a revizních prací — bude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Dne 22.62.2022 od 98:06 do 22.92.202216:GO
<br> Obec Část obce Dráehov Df'áehov Soběsiav Soběslav II Vypnutá oblast:
<br> DZ XXXX XXXXXXXX s.r.o <.>,+ Správa železnic Řípee (Dl'áchov) ČD
<br> Spořečnost EGIL a.s.jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na záhadě ustanovení 5 25 odst.(3) písmeno e) bod 5 zákona č.45812000 Sb.ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení <.>
<br> Upozornění: V době přerušení dodávky eiekířinyje nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické
<br> zařízení “ga zařízení pod napětím <.>
<br> Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky eiekiřiny je nutné předem vždy projednat se společností EGD,a.s <.>
<br> Pro případné další informace volejte Nonsíop linku IEG-„D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egde; kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny <.>
<br> Děkujeme Vám za pochopení <.>
<br> BGB,a.s <.>
<br> eg—d
<br> Oznámení () přerušení dodávky elektrické energie
<br> Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukci oprav,údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Dne
<br> 25.02.2022 od 09:90 do 25.02.202217z00
<br> Obec Část obce Dráchov 'D ráchov XXXXXXXX XXXXXXXX II
<br> Vypnutí; oblast: DZ XXXX XXXXXXXX s.r.o <.>,+ Správa Železnic Rípec (Dráchov) CD
<br> Společnost EGD,a.s.jako provozovaiel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení š“ 25 odst.(3) písmeno c) bod 5 zákona č.453/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytne omezení <.>
<br> Upozornění : V době přerušení dodávky elek...

Načteno

edesky.cz/d/5157129

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dráchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz