« Najít podobné dokumenty

Obec Nechvalice - Pozvánka na ZO dne 11.2.2022 v Nechvalicích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nechvalice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na ZO dne 11.2.2022 v Nechvalicích
Pozvánka
na zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice,které se koná
<br> v pátek 11.2.2022 od 19.00 hodin v KD Nechvalice <.>
Program:
<br> 1.Zahájení <.>
<br> 2.Účetní závěrka obce Nechvalice za rok 2021 <.>
<br> 3.Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na rekonstrukci silnice II/105 z Bratřejova
<br> k Žemličkově Lhotě a Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku <.>
<br> 4.Žádost o souhlas s přístavbou rodinného domu a změna užívání části truhlářské dílny <,>
<br> Březí čp.5 <.>
<br> 5.Změna územního plánu č.1 – Žádost o zařazení části pozemku parc.č.275/1 v k.ú <.>
<br> Chválov do plochy pro výstavbu rodinného domu <.>
<br> 6.Změna územního plánu č.1 – Žádost o zařazení pozemků parc.č.336 a 337 v k.ú <.>
<br> Bratřejov do plochy pro výstavbu fotovoltaické elektrárny <.>
<br> 7.Prodej obecního pozemku parc.č.484/9 v k.ú.Nechvalice <.>
<br> 8.Prodej části obecního pozemku parc.č.1195/1 v k.ú.Ředice – Huštilář <.>
<br> 9.Souhlas se stavbou přípojky NN pro pozemek parc.č.462/1 v k.ú.Mokřany,osada
<br> Setěkovy a Smlouva o smlouvě budoucí <.>
<br> 10.Tělocvična ZŠ a MŠ Nechvalice – odhlučnění a obklad stěn <.>
<br> 11.Různé:
<br> - Rozpočtové opatření č.8/2021 a informace o změně čísel položek rozpočtu 2022 <.>
<br> - Inventarizační zpráva obce Nechvalice za rok 2021 <.>
<br> - MěÚ Sedlčany - Stanovení úpravy provozu na místních komunikacích (most u Huštiláře) <.>
<br> - Přivaděč vody z Římova <.>
<br> - Fotovoltaika (škola,školní kuchyně) <.>
<br> - Parkoviště u bytového domu Nechvalice čp.56 <.>
<br> 12.Diskuze <.>
<br> 13.Závěr <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Nechvalicích dne 3.2.2022 ………………………… <.>
<br> XXXX XXXXXX – starosta
<br> Obec Nechvalice
<br>
Nechvalice 62,264 01Sedlčany,IČ: 00242829,DIČ: CZ00242829
Tel: 318 851 051,mobil: 602 840 277,e-mail: starosta@obecnechvalice.cz
<br> www.obecnechvalice.cz
<br>
<br>
<br>
2022-02-03T11:23:34+0100
XXXX XXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5156653

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nechvalice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz