« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povodí Odry, Národního plánu povodí Dunaje [0,38 MB]
ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a
protipovodňových opatření
ČÍSLO ÚTVARU: 15120
<br> SPISOVÁ ZN.: MZE-22965/2021-15121
<br> MZE-22967/2021-15121
MZE-22968/2021-15121
<br> NAŠE ČJ.: MZE-70004/2021-15121
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXX
TELEFON: XXXXXXXXX
E-MAIL: Ladislav.Faigl@mze.cz
ID DS: yphaax8
<br>
<br>
ADRESA: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> DATUM: 28.1.2022
<br>
<br>
Veřejná vyhláška
<br>
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst.4
zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění
pozdějších předpisů,podle ustanovení § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů,oznamuje vydání opatření obecné povahy čj.MZE-
69999/2021-15121 ze dne 28.ledna 2022,kterým vydalo Národní plán povodí Labe <,>
opatření obecné povahy čj.MZE-70001/2021-15121 ze dne 28.ledna 2022,kterým vydalo
Národní plán povodí Dunaje a opatření obecné povahy čj.MZE-70003/2021-15121 ze dne
28.ledna 2022,kterým vydalo Národní plán povodí Odry <.>
<br> Vzhledem k jejich rozsahu nelze předmětná opatření obecné povahy zveřejnit na úřední desce
v úplném znění,proto se na úřední desce Ministerstva zemědělství a úředních deskách všech
obcí České republiky zveřejňuje pouze toto oznámení.Úplná znění opatření obecné povahy
musí být zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Opatření obecné povahy jsou v úplném znění zveřejněna na elektronické úřední desce
Ministerstva zemědělství (https://eagri.cz/public/web/mze/uredni-desky/ministerstvo-
zemedelstvi/ministerstvo-zemedelstvi) <.>
<br> Do opatření obecné povahy v listinné podobě lze nahlédnout po předchozí telefonické dohodě
v budově Ministerstva zemědělství,Těšnov 65/17,Praha 1,na odboru vodohospodářské
politiky a protipovodňových opatření,v oddělení vodohospodářské politiky <.>
<br> Na základě ustanovení § 24 odst.4 vodního zákona národní plány povodí stanoví cíle pr...

Načteno

edesky.cz/d/5151813

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz