« Najít podobné dokumenty

Obec Žerůtky (Blansko) - Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vydání Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žerůtky (Blansko).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ministerstvo zemědělství-Oznámení o vydání opatření obecné povahy.pdf (PDF 825.84 kB)
<.> ".3—5'0'3,\ \.- 0'\ = 0.<.>.*.': MZE-70004/2021-15121 m29000022370888
<br> ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření ČISLO UTVARU: 15120
<br> SPISOVÁ ZN.: MZE—22985/2021—15121 MZE-22967/2021-15121 MZE-22968/2021-15121
<br> NAŠE ČJ.: MZE-70004/2021—15121
<br> VYŘlZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXX TELEFON: XXXXXXXXX
<br> E-MAIL: Ladislav.Faigl©mze.cz lD DS: yphaaxS
<br> ADRESA: Těšnov 65/17.Nové Město,110 00 Praha 1
<br> DATUM: 28.1.2022
<br> Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ o VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 5 25 odst.4 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů.podle ustanovení 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje vydání opatření obecné povahy čj.MZE— 69999/2021-15121 ze dne 28.ledna 2022,kterým vydalo Národní plán povodí Labe,opatření obecné povahy čj.MZE-70001l2021-15121 ze dne 28.ledna 2022,kterým vydalo Národní plán povodí Dunaje a opatření obecné povahy čj.MZE-7000312021-15121 ze dne 28.ledna 2022,kterým vydalo Národní plán povodí Odry <.>
<br> Vzhledem kjejich rozsahu nelze předmětná opatření obecné povahy zveřejnit na úřední desce v úplném znění,proto se na úřední desce Ministerstva zemědělství a úředních deskách všech obcí České republiky zveřejňuje pouze toto oznámení.Úplná znění opatření obecné povahy musí být zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Opatření obecné povahy jsou v úplném znění zveřejněna na elektronické úřední desce Ministerstva zemědělství (https:Heagri.czlgubliclweblmzeluredni-deskvlministerstvo- zemedelstvi/ministerstvo-zemedelstvi) <.>
<br> Do opatření obecné povahy v listinné podobě lze nahlédnout po předchozí telefonické dohodě v budově Ministerstva zemědělství,Těšnov 65/17,Praha 1,na odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření,v oddělení vodohospodářské politiky <.>
<br> Na základě ustanovení Š 24 odst...

Načteno

edesky.cz/d/5151177

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žerůtky (Blansko)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz