« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - MZE-70004/2021-15121

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MZE-70004/2021-15121
ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a
protipovodňových opatření
ČÍSLO ÚTVARU: 15120
<br> SPISOVÁ ZN.: MZE-22965/2021-15121
<br> MZE-22967/2021-15121
MZE-22968/2021-15121
<br> NAŠE ČJ.: MZE-70004/2021-15121
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXX
TELEFON: XXXXXXXXX
E-MAIL: Ladislav.Faigl@mze.cz
ID DS: yphaax8
<br>
<br>
ADRESA: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> DATUM: 28.1.2022
<br>
<br>
Veřejná vyhláška
<br>
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst.4
zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění
pozdějších předpisů,podle ustanovení § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů,oznamuje vydání opatření obecné povahy čj.MZE-
69999/2021-15121 ze dne 28.ledna 2022,kterým vydalo Národní plán povodí Labe <,>
opatření obecné povahy čj.MZE-70001/2021-15121 ze dne 28.ledna 2022,kterým vydalo
Národní plán povodí Dunaje a opatření obecné povahy čj.MZE-70003/2021-15121 ze dne
28.ledna 2022,kterým vydalo Národní plán povodí Odry <.>
<br> Vzhledem k jejich rozsahu nelze předmětná opatření obecné povahy zveřejnit na úřední desce
v úplném znění,proto se na úřední desce Ministerstva zemědělství a úředních deskách všech
obcí České republiky zveřejňuje pouze toto oznámení.Úplná znění opatření obecné povahy
musí být zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Opatření obecné povahy jsou v úplném znění zveřejněna na elektronické úřední desce
Ministerstva zemědělství (https://eagri.cz/public/web/mze/uredni-desky/ministerstvo-
zemedelstvi/ministerstvo-zemedelstvi) <.>
<br> Do opatření obecné povahy v listinné podobě lze nahlédnout po předchozí telefonické dohodě
v budově Ministerstva zemědělství,Těšnov 65/17,Praha 1,na odboru vodohospodářské
politiky a protipovodňových opatření,v oddělení vodohospodářské politiky <.>
<br> Na základě ustanovení § 24 odst.4 vodního zákona národní plány povodí stanoví cíle pr...

Načteno

edesky.cz/d/5151105

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Velenice (Česká Lípa)
30. 11. 2022
30. 11. 2022
30. 11. 2022
24. 11. 2022
23. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz