« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Záměr pachtu vinice - díl d

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mapka vinic.jpg (JPG 548.54 kB)
i mam:.30mm r115 \.”WHOM; ‘rfi Q E: :3 ‘ ‘ ‘4 O o «5.3! E ‘ A K}? o a E,' ' 2' e- r E o - Pf ‘g I a \» <.>,$33 >4 t 1.<.>.o s.5-,a,‘ a” g 0 y - 4: w l c I.l U) I H 0 w G a.2:.(I) a <.>,1:.:5.<.> U! H ; cot « ’ ' ‘ C ‘ ‘ La: ‘ C.<.>.<.> _:.KP.9.<.> - I» :,___‘ s t >‘: m g '.)9 v (2: k I a f‘ ‘ Q i V ‘ H 5 E 6 o <.>,7 ' "3‘ i 3 i 5:) t ‘2.) o,r4 ’3: ‘ ‘ ék <.>,C O U 4» i: I o C.<.> k; W g H H ’ £4 ' C= - a 4,<.> ) E :6“: t h: t g C i R c o : # 2'3 y V.I 1‘.'- :‘ f.<.>.O C) I a > - ~ v: (54: SH [ E Pfi' ! E p t 'r‘i (C2 '1) F1: C“ “'1 L7: 9 >7 # c 4‘: P'j U) u- ‘.‘ “ ‘7': C n :5 c,>1 ‘5' I r4 I._.~,<,> ’: c: g o C- Q C l/ s; U 9‘ 6611 x’ I b) c» 5'7.m 5” €‘ ’3 /w z ’ g : ‘56 f w 5 - 'E z< j" - r a; / / 75 / (>1! /.r “W 722/17 I ' l / 722/16 / / 1' / (722/15,' [I Nae/14.: 1 f // 722/73 \_ 72 2/12 / 732/11 I I,)22/10 / / 732/10 / I I ‘ 1/ 732/3 / / /753/ / in.7 (3!?! r,2 O L 1",New
ZÁMĚR PACHTU-VINICE-D-2022.doc (DOC 28 kB)
PACHT POZEMKU -vinice
Zastupitelstvo obce Dřísy má záměr propachtovat část obecního pozemku p.č.1618 v k.ú.Dřísy - vinice na Cecemíně - díl,<,> d“
Doba trvání pachtu: od 1.1.2022 na dobu neurčitou
Podmínky nájmu:
<br> · Výše nájmu: 300Kč ročně
· Plocha musí být alespoň z 5O% užívána jako vinice,v případě nedodržení této podmínky bude pozemek pachtýři odebrán
· Pozemek musí být řádně udržován
· Pachtýř je povinen pozemek oplotit
<br> · Pachtýř je povinen udržovat pořádek na cestě před daným pozemkem a v jeho okolí
· Pozemky jsou součástí tzv.biokoridoru a je třeba zde dodržovat zvláštní
<br> režim s ohledem na ochranu krajiny
<br> Zájemci o pacht se mohou přihlásit písemně do 28.2.2022
Vyvěšeno:
Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/5150144

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz