« Najít podobné dokumenty

Obec Kbelnice - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - výzva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kbelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - výzva.pdf [0,53 MB]
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2
<br> Výzva
<br> podle 5 65 odst.3 zákona &.25612013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníkům nemovitosti a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá,podle 5 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb.<.> katastrální zákon,vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě,jak vyžaduje katastrální zákon,aby se přihlásili ke svému vlastnictvi uvedene nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva týká,je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvmcz v sekci „Nabídka majetku",v části „Nedostatečná určitě identitikovani dasad?
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost,že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v 5 1050,odst.2 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,tj.do 31.12.2023,má se za to,že ji opustil.Potom ve smyslu 5 1045,odst.2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu <.>
<br> V Praze dne 6.3.2014 Ing.XXXXXXXX XXXXX v.r <.>
<br> generální ředitel
<br> INFORMACE PRO VEŘEJNOST
<br> Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon),který v š 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech,u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě <.>
<br> V 5 65 katastrálního zákona se ÚZSVlVl ukládá vést o nemovitostech s nejednoznačným vlastníkem evidenci,tuto evidenci zveřejnit na svých internetových stránkách a údaje předat obecnímu úřadu,na jehož území se nemovitost nachází,s tím,že obecní ú...
priloha_652699255_1_Kbelnice - vlastnici dostatečně neoznačeni.pdf [0,09 MB]
Název okresu Název obce Název kú OPSUB - typ
<br> OPSUB - rč
<br> / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví
<br> Jičín Kbelnice Kbelnice u Jičína OFO XXXXXX XXXXX Loveč X,XXXXX Mladějov XXXXXXXXXX
<br> Jičín Kbelnice Kbelnice u Jičína OFO XXXXXXXX XXXXX č.p.XX,XXXXX Kbelnice XXXXXXXXXX
<br> Jičín Kbelnice Kbelnice u Jičína OFO XXXXXX XXXXX č.p.X,XXXXX Brada XXXXXXXXXX
<br> Jičín Kbelnice Kbelnice u Jičína OFO XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX,Valdické Předměstí,XXXXX Jičín XXXXXXXXXX
<br> Jičín Kbelnice Kbelnice u Jičína OFO XXXXXXXX XXXXX č.p.XX,XXXXX Kbelnice XXXXXXXXXX
<br> Jičín Kbelnice Kbelnice u Jičína OFO XXXXXXXX XXXXX č.p.XX,XXXXX Kbelnice XXXXXXXXXX
<br> Jičín Kbelnice Kbelnice u Jičína OFO XXXXXX XXXXX Loveč X,XXXXX Mladějov XXXXXXXXXX
<br> Jičín Kbelnice Kbelnice u Jičína OFO XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX/X,Libeň,XXXXX Praha XXXXXXXXXX
<br> Jičín Kbelnice Kbelnice u Jičína OFO XXXXXXXXX XXXXX č.p.X,XXXXX Brada XXXXXXXXXX
<br> Jičín Kbelnice Kbelnice u Jičína OFO XXXXXXXXX XXXXX Loveč X,XXXXX Mladějov XXXXXXXXXX
<br> Jičín Kbelnice Kbelnice u Jičína OFO XXXXXXXXX XXXXX Loveč X,XXXXX Mladějov XXXXXXXXXX
<br> Jičín Kbelnice Kbelnice u Jičína OFO XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX,Valdické Předměstí,XXXXX Jičín XXXXXXXXXX
<br>
<br> Podíl čitatel
<br> Podíl
<br> jmenovatel
<br> Parcela -
<br> výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela)
<br> 1 66 1367 vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené Kbelnice u Jičína 724572,č.92/93 60
<br> 1 33 1367 vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené Kbelnice u Jičína 724572,č.92/93 60
<br> 1 2 1978 trvalý travní porost Kbelnice u Jičína 724572,č.92/70 165
<br> 1 2 601 orná půda Kbelnice u Jičína 724572,č.150/59 192
<br> 1 14 1051 vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené Kbelnice u Jičína 724572,č.92/94 199
<br> 1 14 80 trvalý travní porost Kbelnice u Jičína 724572,č.92/116 199
<br> 1 10 368 trvalý travní porost Kbelni...

Načteno

edesky.cz/d/5148687

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kbelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz