« Najít podobné dokumenty

Obec Dražůvky - Ukončení mimořádných veterinárních opatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dl-314099669209010082.pdf
Č.j.SVS/2022/015614-B
<br>
<br>
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br>
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj jako správní orgán
<br> místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst.4 a 7 a § 49 odst.1 písm.c) zákona č.166/1999
Sb <.>,o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění
pozdějších předpisů,v souladu s ustanovením § 17 odst.1 veterinárního zákona a podle nařízení
<br> Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9.března 2016 o nákazách zvířat a o změně
a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“),v platném znění <,>
a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17.prosince 2019,kterým se doplňuje
<br> nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429,pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení
určitých nákaz uvedených na seznamu,rozhodla takto:
<br>
<br>
<br>
Čl.1
<br> Ukončení mimořádných veterinárních opatření
<br>
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární
influenzy v Jihomoravském kraji - nařízená dne 29.12.2021 pod č.j.SVS/2021/163189-B,na základě
potvrzení jejího výskytu v k.ú.Hovorany (okres Hodonín) - se ukončují <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Čl.2
<br> Společná a závěrečná ustanovení
<br> (1) Toto nařízení nabývá podle § 2 odst.1 a § 4 odst.1 a 2 zákona č.35/2021 Sb <.>,o Sbírce právních
předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů z důvodu ohrožení majetku <,>
platnosti a účinnosti okamžikem jeho vyhlášení formou zveřejnění ve Sbírce právních předpisů.Datum
<br> a čas vyhlášení nařízení je vyznačen ve Sbírce právních předpisů <.>
<br> (2) Toto nařízení se vyvěšuje na úředních deskách krajského úřadu a všech obecních úřadů <,>
jejichž území se týká,na dobu nejméně 15 dnů a musí být každému přístupné u krajské veterinární
<br> správy,krajského úřadu a všech obecních úřadů,jejichž území se týká <.>
<br> (3) Státní veterinární správa zveř...

Načteno

edesky.cz/d/5148654

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz