« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo průmyslu a obchodu - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo průmyslu a obchodu.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

640150-2021 Žádost o stavební povolení
Adresa příslušného úřadu
<br> Úřad: Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor stavební úřad Ulice: Na Františku 1039/32
<br> PSČ,obec: 110 15 Praha 1 — Staré Město Č.j.: 21-08168
<br> Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> podle ustanovení © 110 odst.1 a 2 zákona č.183/2006 Sb <.>,O územním plánování a stavebním řádu
<br> (stavební zákon),a 5 18b vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnějm úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> Jedná se o související stavbu dopravní infrastruktury připravovanou,umisťovanou a povolovanou v souladu se zákonem č.416/2009 Sb.o urychlení výstavby dopravní,vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací v platném znění <.>
<br> Žádáme,aby stavební řízení bylo vedeno v souladu s tímto zákonem.ČÁST A I.Identifikační údaje stavebního záměru
<br> Název stavbv: D35 Džbánov — Litomyšl
<br> Seznam stavebních objektů: SO 06-401 přeložka vedení ZVN 400 kV V 401,KM 48,400
<br> V rámci výstavby dálnice D35 je nutné přeložit vedení ZVN 400 kV s označením V401 ve vlastnictví ČEPS a.s.V současném stavu by křižovalo vedení mostní konstrukci nové dálnice,z tohoto důvodu byla vyvolána přeložka vedení v délce 700 m.Umístěním nového stožáru do stávajícího rozpětí st.č.132—133 dojde k odklonu vedení jihovýchodním směrem mimo mostní konstrukci.Vedení bude pokračovat mezi uvažovanou dálnicí D35 a silnici I/35,kde cca po 306 rn umístěn nosný stožár.Po dalších cca 185 m se trasa vedení lomí severovýchodním smě-rem a překračuje dálnici mezi mostní konstrukcí a úseku pro otáčení vozidel.Vedení pokračuje dále až k nově vybudovanému stožáru v rozpětí 134—135,kde dojde k napoj ení na stávající trasu <.>
<br> Stavební objekt se nachází v k.ú.Cerekvice nad Loučnou,k.ú.Hrušová,k.ú.Pekla <.>
<br> [liv/" Obva/.? '! (71,'!./2 <,>
<br> MIPOX03U5S17 Cl: MPO 640150/2021 Útvar: 416008ek
<br> 20214241 11=43=42 ""“"“ 1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!
<br> II.Identifikační údaje stavebníka
<...
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
<br> Tento dokument,který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem 145545497-331254-220131160829,skládající se z 10 listů,se doslovně shoduje s
obsahem vstupu <.>
<br> Vstup bez viditelného prvku <.>
<br> Jméno a příjmení osoby,která konverzi provedla: XXX XXXXXXXXX
<br> Vystavil: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Pracoviště: Ministerstvo průmyslu a obchodu
na Ministerstvu průmyslu a obchodu dne 31.01.2022
<br> 145545497-331254-220131160829
<br>
2022-01-31T16:09:33+0100

Načteno

edesky.cz/d/5147984

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo průmyslu a obchodu      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz