« Najít podobné dokumenty

Obec Srní - zápis 20.zasedání + přílohy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srní.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zápis 20.zasedání + přílohy
Zápis 20.zasedání zastupitelstva obce Srní konaného dne 20.12.2021 v 17.00 hodin,na sále požární zbrojnice 20.zasedání zastupitelstva obce Srní bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích <.>
<br> Přítomno je členů zastupitelstva,zastupitelstvo je tedy v souladu se zákonem o obcích schopné přijímat usnesení ve všech projednávaných bodech programu
<br> přítomni : lng.XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXX,iVlodzga Peter,XXXXX XXXXX,XXXXX XXX,XXXXXXXXX XXXXXX,Jiříkova Eva,Sebelík Miroslav,XXXXXXX XXXXXX
<br> omluveni : X/
<br> pro : X zdržel se : r/ proti : /
<br> Navržený zapisovatel : XXXXX XXXXX
<br> pro : X) zdržel se : / proti : /*
<br> ověřovatele zápisu : XXXXX XXXXX,lVlodzga Peter pro : X/X zdržel se : / proti : / návrh programu : 1/ zpráva o činnosti 2/ finanční platby 3/ různé
<br> 4/ diskuse
<br> 5/závěr
<br> pro : ? zdržel se : _/ proti : /"'
<br> 1) Zpráva o činnosti :
<br> Od minulého 19.zasedání pokračovaly práce na sociálním zařízení na ATC Antýgl.Vzhledem nedostatku stavbního materiálu nebyla stavba dokončena v termínu <.>
<br> 2) Finanční záležitosti : al Zastupitelstvo obce Srní schvaluje rozpočtovou úpravu č7 ze dne 27.10.2021 pro : 9 zdržel se : / proti : /
<br> bl Zastupitelstvo obce Srní schvaluje — Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023 — 2025 <.>
<br> pro : & zdržel se :.// proti : /
<br> cl Zastupitelstvo obce Srní schvaluje — Návrh rozpočtu na rok 2022 ( rozpočet je schodkový ) <.>
<br> pro : e zdržel se : / proti : /
<br> dl Zastupitelstvo obce Srní schvaluje proplacení faktury č.210100226 Firmy Rynostav s.r.o.ve výši 815 466,- Kč (práce na sociálním zařízení ATC Antýgl)
<br> pro : 4? zdržel se : / proti : /
<br> el Zastupitelstvo obce Srní schvaluje vyplacení příspěvku na dopravní obslužnost v roce 2022,faktura bude zaslána koncem ledna 2022 ve výši 12705,— Kč <.>
<br> pro : % zdržel se : / proti : /*
<br> fl Zastupitelstvo obce Srní schvaluje vyplacení příspěvku 5000,—Kč na výstavbu nových BabyBoxů <.>
<br> pro: ? zdržel se: /“ proti: //
<br> gl ...

Načteno

edesky.cz/d/5146384

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Srní      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz