« Najít podobné dokumenty

Obec Srní - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srní.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
<.> a \\ 'l' \ ! " $““-515: ';: 1:— MZE—70004/2021-15121 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ “IH" _ Člslodop <.>,<.>.osm-wm SRNÍ UTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření Zpracov.ClSLO UTVARU: 15120 Došlo: 31 m 2022 / SPISOVÁ ZN.: MZE-22965/2021-15121 MZE-22967/2021-15121 Čj,; Příloha: Uklzn.„ „ MZE—22968/2021-15121 474 22 NASE CJ.: MZE-70004/2021-15121 <,>
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXX TELEFON: XXXXXXXXX
<br> E-MAIL: Ladislav.Faig|©mze.cz ID DS: yphaax8
<br> ADRESA: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> DATUM: 28.1.2022
<br> Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ o VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 5 25 odst.4 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,podle ustanovení 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje vydání opatření obecné povahy čj.MZE— 69999/2021—15121 ze dne 28.ledna 2022,kterým vydalo Národní plán povodí Labe,opatření obecné povahy čj.MZE—70001/2021—15121 ze dne 28.ledna 2022,kterým vydalo Národní plán povodí Dunaje a opatření obecné povahy čj.MZE—70003/2021-15121 ze dne 28.ledna 2022,kterým vydalo Národní plán povodí Odry <.>
<br> Vzhledem kjejich rozsahu nelze předmětná opatření obecné povahy zveřejnit na úřední desce v úplném znění,proto se na úřední desce Ministerstva zemědělství a úředních deskách všech obcí České republiky zveřejňuje pouze toto oznámení.Úplná znění opatření obecné povahy musí být zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Opatření obecné povahy jsou v úplném znění zveřejněna na elektronické úřední desce Ministerstva zemědělství (https://eaqri.cz/public/web/mze/uredni-deskv/ministerstvo- zemedelstvi/ministerstvo-zemedelstvi) <.>
<br> Do opatření obecné povahy v listinné podobě lze nahlédnout po předchozí telefonické dohodě v budově Ministerstva zemědělství,Těšnov 65/17,Praha 1,na odboru vodohospodářské politiky a protipovod...

Načteno

edesky.cz/d/5146383

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Srní      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz