« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Rozpočtové opatření č.8 obec Rokytá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (558.92 kB)
tČo: 48619836
Obec Rokytá
<br> Opis rozpočtových opatření Období: 70/2021
Rozpočet v Kč
<br> Su Au Uz Np Org Ka OdPa SpPo Zj Změna rozpočtu Text rozpočtu
<br> Popis;
23I I0
23I I0
23l I0
231 10
23I lo
237 10
23I I0
23I I0
23I I0
231 10
23I I0
237 10
231 10
231 I0
231 10
231 L0
231 ]_0
231" 70
23I lo
23l Io
23l 16
<br> Celkem za c.Přijmy:
<br> B
<br> 00000 0000 0000
00000 0000 0000
00000 0000 0000
00000 0000 0000
00000 0000 0000
00000 0000 0000
00000 0000 0000
00000 0000 0000
00000 0000 0000
00000 0000 0000
00000 0000 0000
00000 0000 0000
00000 0000 0000
00000 0000 0000
00000 0000 0000
00000 0000 0000
00000 0000 0000
98071 0000 0000
98071 0000 0000
98071 0000 0000
9B037 0000 0000
<br> Datum:
0000 1113 000
0000 1211 000
0000 1340 000
0000 1381 000
0000 1511 000
3639 3]_11 000
3121 5169 000
3122 5169 000
3,123 5169 000
3745 5137 000
3745 5139 000
3745 5161 000
3145 5l1 5 000
551"2 5115 000
6171 5154 000
6171 5171 000
6L1I 5329 000
6114 5139 000
6114 5161 000
6L74 51,15 000
0000 4111 000
<br> 00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
<br> 17.10,202I Druhl 1
10 000,00 daň z přil.FO vybir.srážkou
<br> 100 000,00 DPH
780,00 poplatek za TKO
<br> 5 000,00 daň z hazard.her
50 000,00 daň z nemovitých věcí
40 000,00 přijem z prodeje pozemků
<br> -10 000,00 sběr a svoz nebezpeč.odpadů
100 000,00 sběr a svoz komun.odpadu
-15 000,00 sběr a svoz velkoobjem.odpadu
<br> B 000,00 péče o ze]_eň - DHDM
22 000,00 péče o zefeň - mat.sazenice
1 000,00 péče o zeleň - pohon.hmoty
3 500,00 péče o zeleň - pohoštěni
1 000,00 PO - pohoštění
<br> 10 000,00 správa - eI.enrgie
40 000,0O správa - opravy a udržování
15 000,00 správa -neinvestič.transfery
-9 665,00 volby do PS PČR
<br> 81,00 volby do PS PČR poštovné
128,00 volby do PS PČR
<br> 2 '165,96 kompenz.bonus ze SR
<br> 20B 545,96 Výdaj e: L66 644,00o <.>
<br> Rozdí1 Příjmy - Výdaje: 41 90l | 96
<br> FEN]X,Rozpočet 9.11.001 Strana 1 Tisk: 14.1,1.2021 15:31:34

Načteno

edesky.cz/d/5146367

Meta

Prodej   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz