« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Rozpočtové opatření č.4_ 2021obec Rokytá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (443.05 kB)
rčol 48619836
Obec Rokytá
<br> Opis rozpočtových opatřeni Obdoba i 5/ 2UzI
Rozpočet v Kč
<br> Su Au Uz Np Org Ka OdPa SpPo Zj Změna rozpočtu Text rozpočtu
<br> Popis: 4
231,I0 00000
231,t0 00000
23l 70 00000
231,1,6 98037
23L I0 00000
231- 1-o 00000
23L I0 00000
23I I0 00000
23I l0 00000
231- 1-0 00000
231 10 00000
231,10 00000
231,1-0 00000
<br> Celkem za č <.>
<br> 0000 0000 00
0000 0000 00
0000 0000 00
0000 0000 00
0000 0000 00
0000 0000 00
0000 0000 00
0000 0000 00
0000 0000 00
0000 0000 00
0000 0000 00
0000 0000 00
0000 0000 00
<br> Datum:
0000 1334 000
3639 2119 000
3639 2131 000
0000 41]_1 000
3429 5137 000
3429 5139 000
6171 5166 000
363]_ 5171 000
6171 5329 000
3639 5362 000
31 45 6121 000
31 45 6122 000
3639 6]_30 000
<br> 03.05.202L Druh:
1 600,00
1 000/ 00
3 000,00
<br> 12 168,2I
-1 000,00
<br> ]_ 000/ 00
20 000,00
<br> 250 000,00
7 000,00
4 000,00
<br> -370 000,00
203 000/ 00
<br> 8 000,00
<br> I"l,7 68,21" Výda; e:
<br> 1
<br> Ci1 odvody za odnětí půdy
pozemky - věcná břemena
pozemky - pronájem
kompenzační bonus ze SR
zá1m,činnost - DHDM
zájm,činnost - materíál-
právní služby
veřej.osvětfení - opravy
ostat.neínvestič.trans fery
pozemky * daně a poplatky
péče í vzhled obce- stavby
péče o vzhled obce * stroje
pozemky -koupě
<br> 1,22' 000,00Pří;my:
<br> Rozdif Přijmy - Výdaje: -I04 231,<,>,79

Načteno

edesky.cz/d/5146366

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz