« Najít podobné dokumenty

Obec Panoší Újezd - Schválený rozpočet na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Panoší Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet na rok 2022 (292.75 kB)
9072/0934
<br> příSpěvková organizace:
<br> 121213? ff.?fr-ok 2022
<br> Mateřská škola Panoší Újezd,okres Rakovnik
<br> “*"“r 12 _ A <.>,_ <,>
<br> ; ;,; i ; Rozpočet POSEEdm,„ Aktuáim,Návrh narok ; r 2021 upraveny predpokládane ; 2022 ; ; ; rozpočet 2021 plnění 2021 ' ' Výnosy celkem ; 28001 2790 2781 2850 ; ; ! příspěvek zřizovatete — provozní '_ 350; 350 350; 350; přířpěvek 2řizovatelě- účelový (s ; > O! O O ___.0; provozní dotace z jiných zdrojů ; OŠ UŽ O 0;.___—___„_ ; ; _ „„„„„„ _ _; ;finanční prostředky KÚ '; 2300; 2300; 2301; 2320; '„___„_.<.>.___._„.<.> „11,1111—1—1.<.> ;.<.> „.<.>.<.> _É.1 ; i ; | ; dotace EU * O; O! O 0 F2 „.<.> 2 —.—;—.<.>.—v„.<.> „.<.>.<.>.i -.<.> -:;.—-— zapojení fondů do výnosů ; 15“ O; O; 50; ostatní výnosy ; 135; 140; 130 130% _.<.>.<.>.<.>.| ;.<.>.<.>.<.> Náklady celk-em [ 2800i 2790! 2781 2850; finanční prostředky KÚ 2300; 2300 2301; 2320 dotace EU 03 0; 0 0 ;os'tatní osobn; naklady (mimo ; o; 0; O; 0 *5U_)—__„____ * ; _ š ; __ ;odpisy oi o; 0; 0 Šenergse 1801 130; 130 220; ;___.<.> ____ __ ___„„ V „ „ ;,1 ___—-W 7 „J ;ostatní náklady 320; 310; 300 310
<br>.vtis.Kč _!,<,>,;.-/f„.34,57 „2,21 v,<.> Č.f.ff.f.íf.<.>.<.> x.<.>.<.> fřfdne
<br> " „) ; (M,L '/
<br> razítko Á podpis ředitele
<br> Mateřqká škola Panoší Újezd.okres RakoíFnik Pamoší Ujezd 84.270 2; Pavlíkov,okres Rakovnik Hspěvková organizace m:.70990501 ml.; 777 m 773

Načteno

edesky.cz/d/5143525


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Panoší Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz