« Najít podobné dokumenty

Obec Řepníky - Zápis č. 1/2022 ze zasedání Zastupitelstva obce Řepníky ze dne 10.1.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řepníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Zápis č.1/2022
<br>
<br>
<br> ze zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky,konaného dne 10.ledna 2022 v 17:00 hod
<br> na Obecním úřadě na Řepníkách <.>
<br> Přítomni zastupitelé: Němcová,Stratílková,Ptáček,Zajíc,Mlejnek,Hašek
<br> Zahájení
Starostka přivítala členy zastupitelstva obce.Konstatovala,že zasedání zastupitelstva
obce je schopno se usnášet.Ověřovateli zápisu byli určeni: XXX XXXXX XXXXX a pan
XXXXX XXXXXX
<br> Dále starostka předložila návrh programu zasedání zastupitelstva obce v roce 2022:
<br> Program:
<br>
1.Jmenování předsedy kulturní komise
2.Záměr podání dotace
3.Žádost o finanční příspěvek
4.Žádost o finanční příspěvek
5.Jmenování náhradníků členů komise
6.Projekt „Revitalizace prostoru před KD“
7.Aktualizace zadávací dokumentace pro dotační část projektu „Vybudování
<br> odborné učebny v ZŠ Řepníky“
8.Ostatní
<br>
<br> Připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny <.>
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce:
<br> Hlasování: 6 pro,0 proti,0 se zdržel
Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl schválen <.>
<br>
<br> 1.ZO projednalo a jmenovalo XXXX XXXXX XXXXX jako předsedu kulturní komise <.>
<br> Hlasování: X pro,0 proti,0 se zdržel
<br> Usnesení 1/1/2022
ZO schválilo XXXX XXXXX XXXXX jako předsedu kulturní komise <.>
<br>
<br>
2.ZO projednalo a schválilo záměr podání dotace na „Dodávku nových
venkovních herních prvků do MŠ Řepníky“ <.>
Hlasování: 6 pro,0 proti,0 se zdržel
<br> Usnesení 1/2/2022
ZO schválilo záměr podání dotace na „Dodávku nových venkovních herních
prvků do MŠ Řepníky <.>
<br>
<br>
<br>
3.ZO projednalo a opakovaně odložilo žádost o finanční příspěvek na 100 000,-
Kč pro Římskokatolickou farnost Luže na opravu zvonice u kostela sv <.>
Vavřince v Řepníkách.Pan farář bude pozván k prodiskutování <.>
<br>
<br>
4.ZO projednalo a neschválilo žádost o finanční příspěvek na 5 000,- Kč pro
Oblastní Charitu Nové Hrady u Skutče na pokrytí provozních výdajů <.>
<br> Hlasování: 1 p...

Načteno

edesky.cz/d/5143520

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řepníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz