« Najít podobné dokumenty

Obec Hodíškov - Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hodíškov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2022
IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,586 01 Jihlava
tel.: 564 602 128
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br> V Jihlavě 28.1.2022
<br> Pozvánka
<br> V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
svolávám
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.01/2022,které se bude konat dne 8.2.2022
v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br> Navržený program jednání:
<br>
1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.08/2021
2.Zpráva o činnosti rady kraje,Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé
<br> pololetí roku 2021
3.Informace o činnosti krajského úřadu
4.Vznik mandátu nového člena zastupitelstva kraje,stanovení odměny
5.Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina,kterými se stanoví pravidla pro poskytování
<br> cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
6.Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení JPO,stavbu požárních
<br> zbrojnic - prodloužení termínu realizace
7.Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Maleč o dotaci na
<br> pořízení cisternové automobilové stříkačky
8.Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - Žádost HZS Kraje Vysočina
<br> o dotaci
9.Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Dotace na podporu
<br> významných kulturních,sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2022
10.Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2021
11.Rozpočtové opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod,příspěvkové
<br> organizace,poskytnuté na realizaci projektu „Modernizace perinatologického centra II <.>
stupně a dalších oborů návazné péče“
<br> 12.Majetkoprávní vypořádání silnice II/357 a III/35728 v k.ú.a obci Dalečín
13.Majetkoprávní vypořádání silnice II/357 a III/35728 v k.ú.a obci Dalečín - přijetí daru
14.Majetkoprávní vypořádání pozem...

Načteno

edesky.cz/d/5142268

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hodíškov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz