« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Opatření obecné povahy- Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy- Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> Praha dne 27.ledna 2022
Č.j.: MZP/2022/610/172
Sp.zn.: ENV/2022/26441
Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
Tel.: + XXX XXX XXX XXX
E-mail: miroslav.tesarik@mzp.cz
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo životního prostředí jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu
ustanovení § 25 odst.5 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,postupem podle ustanovení § 171 až 174
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a ustanovení § 115a
odst.3 vodního zákona,v souladu vyhláškou č.24/2011 Sb <.>,o plánech povodí a plánech
pro zvládání povodňových rizik,ve znění pozdějších předpisů:
<br> I <.>
<br> vydává Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe <,>
schválený usnesením vlády České republiky ze dne 19.ledna 2022 č.30
<br> obsahující v příloze uvedené kapitoly:
<br> 4.3 Závěry vyvozené z XXX povodňového nebezpečí a povodňových rizik <,>
X.X Popis cílů pro období platnosti plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
<br> (2021 – 2027) <,>
Příloha 8.4 – Seznam navrhovaných obecných opatření <,>
Příloha 8.5 – Seznam navrhovaných konkrétních opatření <,>
<br> které tvoří výrokovou část tohoto opatření obecné povahy a jsou jeho nedílnou
součástí <.>
<br> II <.>
<br> zrušuje opatření obecné povahy Ministerstva životního prostředí <,>
<br> spisová zn.90992/ENV/15 ze dne 22.prosince 2015,kterým byl vydán Plán pro
zvládání povodňových rizik v povodí Labe,schválený usnesením vlády České republiky ze
dne 21.prosince 2015 č.1082 <.>
<br>
<br> Strana 2 / 3 Čj <.>
<br> O D Ů V O D N Ě N Í
<br> Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je vydáván v rámci
přezkoumávání a aktualizace stávajícího Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí
Labe,který byl schválen usnesením vlády České republiky č.1082 ze dne 21.prosince
2015.Podle ustanovení § 25 odst.3 vodního zákona se plány pro zvládání povodňových
rizik akt...

Načteno

edesky.cz/d/5141093

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz