« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Informace o konání zastupitelstva obce Rokytá dne 7.2.2022 od 18:00 hodin

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument - informace o konání zastupitelstva 7.2.2022 zde ke stažení (165.14 kB)
OBEC ROKYTÁ
<br> OBECNÍ ÚŘAD ROKYTÁ
Horní Rokytá 35,295 01 Mnichovo Hradiště
<br>
Č.j.OUROK/77/2022
<br> V Horní Rokytě dne 27.1.2022
<br>
<br> Informace
o konání zasedání zastupitelstva obce Rokytá
<br>
Obecní úřad Rokytá v souladu s ust.§ 93 odst.1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
ve znění pozdějších předpisů,informuje o době,místě a programu zasedání zastupitelstva obce
Rokytá,svolaného starostou obce Antonínem Markem v souladu s ust <.>
§ 92 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů:
<br> Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Rokytá,Horní Rokytá 35,295 01 Mnichovo
Hradiště
Doba konání: 7.2.2022 od 18:00 hod <.>
<br>
Navržený program:
<br> 1.Zahájení
2.Schválení programu
3.Kontrola plnění usnesení
4.Volba předsedy kontrolního výboru
5.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2021
6.Schvalování pronájmu části pozemku p.č.233/7 v k.ú.Horní Rokytá
7.Schvalování pronájmu pozemku p.č.16 v k.ú.Horní Rokytá
8.Schvalování pronájmu pozemků p.č.243,759 (část) a 258/3 (část),vše v k.ú.Dolní Rokytá
9.Projednání zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č.314/1,315/1,315/2,vše v k.ú.D.Rokytá
10.Projednání poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva
11.Projednání a schvalování rekonstrukce místní komunikace na p.p.č.723/2 v k.ú.Dolní Rokytá
12.Rozpočtové opatření č.1/2022
13.Různé organizační záležitosti
14.Náměty,návrhy a připomínky zastupitelů
15.Diskuze
16.Závěr
<br>
<br>
XXXXXXX XXXXX,starosta obce v.r <.>
<br> Vyvěšeno dne: 28.1.2022
<br> Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/5140810

Meta

Volby   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz