« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Záměr obce - prodej pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce - prodej pozemků
Záměr obce Tučapy č.j.668/2022/RO-100
<br>
<br>
<br> 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19
Tel.: 381 594716
<br> 381 594736
<br> ID datové schránky: 6fdb5eu
<br> E-mail: obec@tucapy.cz
<br> www.tucapy.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: 668 /2022/RO-100
<br> V Tučapech dne 28.01.2022
<br> Věc: Záměr obce
<br>
<br>
<br>
Obec Tučapy zveřejňuje podle ustanovení § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,záměr prodat část pozemků p.č.117/1 a
<br> 983/1 <.>
<br> Pozemky se nachází v katastrálním území Tučapy,zapsané jsou na listu vlastnictví č.10001 u
<br> Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrálního pracoviště Tábor
<br>
<br> K uvedenému záměru se mohou občané vyjádřit podle citovaného § 39 odst.1 zákon č <.>
<br> 128/2000 Sb <.>,nejpozději do 16.02.2022 <.>
<br> Tento záměr byl schválen Radou obce Tučapy na jejím 100.zasedání dne 27.01.2022 <,>
<br> usnesením č.668/2022/RO-100 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXX,v.r <.>
<br> starosta obce Tučapy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.01.2022
<br> Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/5140274

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz