« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - VV OOP stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Štursova 43a

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stursova_43a-_vykres (1).pdf (PDF 288.83 kB)
41
<br> 41a
<br> 43
<br> 43a
<br> 45
<br> 47
<br> 4
7
a
<br> 34
<br> 36
<br> 4
9
<br> Štursova
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> p
o
p
e
ln
ic
e
<br> z.dl <.>
<br> SL
<br> SL
<br> SL
<br> VO
<br> ZRCADLO
<br> Z 3
<br> Z
3
<br> Z
3
<br> SL
<br> E
2
b P
2
<br> SL
<br> 3
<.> 2
<br> B
T
8
5
3
2
<br> 2
<.> C
<br> a
n
o
ca
r s
<.> r.o
<.>
<br> 1.C
a
n
o
C
a
r s
<.> r.o
<.>
<br> E
1
3
<br> R
É
S
E
R
V
É
<br> IP
1
2
<br> V 10f
INSTALOVAT
<br> 5,5
<br> A
1
2VO
<br> TS
<br> B
2
9
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> 3.2BT 8532
INSTALOVAT
<br> 3
<,> 6
<br> 3
<,> 7
<br> 2
<,> 0
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> UL.ŠTURSOVA 43a - MK
<br> S
<br> 7.12.2021
<br> Souhlasíme se ZUK
<br> Brněnské komunikace
<br> 639 00 Brno | IČ: 507 33 098 | DIČ: CZ 607 33 098
<br> Renneská třída 787/1aBrněnské komunikace a.s <.>
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> PROSINEC 2021
<br> GENER.PROJEKTANT
<br> ING.A.HAVLÍČEK ING.M.PERNICA
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉHO OBČANA
VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 01.1
<br> 1:500
<br> A4
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> 0823-2021
ULICE ŠTURSOVA 43a - MK
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> komunikace
<br> Brněnské
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> MGR.P.ANDRESOVÁ MGR.P.ANDRESOVÁ
<br>
<br> komunikace nebo jejich úseky,jež lze užít ke stání vozidel jen po zaplacení ceny <.>
s příslušným nařízením statutárního města Brna,kterým se vymezují místní
na dobu jednoho roku,nejdéle však do zavedení oblasti placeného stání,v souladu
užívání silnice nebo místní komunikace pro zřizování vyhrazeného parkovacího stání
BKOM souhlasí za vlastníka komunikace s vydáním rozhodnutí o povolení zvláštního
délkou VPS 5,5 m a vyhrazené stání je umístěno na
Vyhraz...
0055436_Komin_Stursova_43a_IO (1).pdf (PDF 400.22 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0007082/2022 VYŘIZUJE: Bc.XXX XXXXXXXXX,DiS.Brno XXXX-XX-XX
<br> Č.J.: MMB/0055436/2022 TEL./E-MAIL: 542174228/pelcakova.eva@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> a § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),zahájil na základě žádosti řízení
<br> o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen správní řád) a podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu ve věci stanovení změny místní
<br> úpravy provozu na místní komunikaci ul.Štursova 43a.Změna místní úpravy spočívá v umístění svislého
<br> dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) vč.dodatkové tabulky (E13) s uvedením registrační značky
<br> vozidla 2BT 8532,a vodorovného dopravního značení vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu
<br> těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou (V 10f) <.>
<br> K návrhu byla přiložena výkresová dokumentace s návrhem umístění dopravního značení projednaná s Policií
<br> ČR MŘP Brno,Dopravní inspektorát,PDI pod č.j.: KRPB-11455-2/ČJ-2022-0602DI ze dne 21.01.2022
<br> v kontextu č.j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602DI,souhlas vlastníka předmětné pozemní komunikace,jež jsou
<br> podkladem tohoto řízení <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
Návrh stanovení změny místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Štursova 43a se zveřejňuje
na základě žádosti o povolení zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou
neb...

Načteno

edesky.cz/d/5139893

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz