« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Ukončení nařízení Státní veterinární správy k ohnisku HPAI v k.ú. České Budějovice 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ukončení nařízení Státní veterinární správy k ohnisku HPAI v k.ú. České Budějovice 4 [0,46 MB]
Č.j.SVS/2022/011876-C
<br>
<br>
<br> Nařízení Státní veterinární správy
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj jako místně a věcně
<br> příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst.1 písm.c) zák.č.166/1999 Sb.<,>
<br> o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů,v souladu s ustanovením § 75a odst.1 a 2 veterinárního zákona a podle
<br> nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9.března 2016 o nákazách
<br> zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví
<br> zvířat“),v platném znění,a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17 <.>
<br> prosince 2019,kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 <,>
<br> pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu,(dále jen
<br> „Nařízení Komise 2020/687“)
<br> ukončuje
<br> ochranná a zdolávací opatření ve vymezeném uzavřeném pásmu v souvislosti s výskytem
nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú.622222 - České
Budějovice 4 (okres České Budějovice) v Jihočeském kraji vyhlášená nařízením Státní
veterinární správy č.j.SVS/2021/160637-C ze dne 22.12.2021
<br> a zrušuje
<br> nařízení Státní veterinární správy č.j.SVS/2021/160637-C ze dne 22.12.2021 <.>
<br> Čl.1
<br>
<br> Zrušení vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření
<br>
1.Byly splněny požadavky podle článku 39 odst.1 nařízení Komise 2020/687 ke zrušení
<br> opatření v ochranném pásmu a požadavky článku 55 odst.1 nařízení Komise 2020/687 ke
zrušení opatření v pásmu dozoru <.>
<br> 2.Vzhledem k tomu,že uplynula minimální doba trvání opatření v ochranném pásmu a pásmu
dozoru a byla splněna všechna ustanovení článku 39 odst.1 a 55 odst.1 nařízení Komise
2020/687,není již nezbytné provádět opatření v těchto pásmech <.>
<br>
Z výše uvedených důvodů se ruší opatření přijatá v ochranném pásmu a pásmu dozoru
a zárov...

Načteno

edesky.cz/d/5133523

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz