« Najít podobné dokumenty

Město Brno - k.ú. Žebětín, p.p.č. 939/7,95940/5,1048/2...o umístění stavby "Východní obchvat Žebětína"-rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozhodnuti_-_zastaveni_rizeni.pdf
Magistrát města Brna Odbor územního a stavebního řízení Magistrát města Brna | Odbor územního a stavebního řízení Malinovského náměstí 3 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz 1 SP.ZN.: OUSR/MMB/0339033/2021 Brno 21.01.2022 Č.J.: MMB/0046374/2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Úřad městské části města Brna,Brno-Žebětín,Stavební úřad,vyhotovil dne 05.02.2021 územní rozhodnutí č.j.MCZEB 00500/2021/Bur,kterým podle ust.§ 79 a § 92 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,a ust.§ 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů,umístil stavbu pod názvem „Východní obchvat Žebětína – I.Etapa“.Uvedené rozhodnutí nenabylo právní moci,neboť proti němu podali v zákonné lhůtě odvolání účastníci řízení XXXXX XXXXXXXXX,bytem Chrpová XXX/X,XXX XX Brno,XXXX XXXXXXXX a Ing.XXXXXX XXXXX,oba bytem Chrpová XXX/X,XXX XX Brno,všichni zastoupeni advokátkou JUDr.Ilonou Chladovou,Advokátní kancelář Chladová & Vybíral,se sídlem Hostinského 2282/4,612 00 Brno,XXXXX XXXXXXXXX,bytem Pilařova XXX/X,XXX XX Brno,zastoupena Ing.Ivetou Robotkovou,bytem Drdy 558/17,641 00 Brno,XXXXXX XXXXXXXX,bytem Kohoutovická XX/Xa,XXX XX Brno,Ing.XXXXXX XXXXXXXX,bytem Kohoutovická XX/X,XXX XX Brno,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX,bytem Hostislavova XXX/XX,XXX XX Brno,a XXXXX XXXXXXXX,bytem Klobouček XXX/XX,XXX XX Brno,zastoupen Mgr.Petrem Vaculíkem,advokátem se sídlem Údolní 567/33,602 00 Brno.Magistrát města Brna,Odbor územního a stavebního řízení,jako odvolací správní orgán (dále jen „odvolací správní orgán“),příslušný podle ust.§ 89 odst.1 a § 178 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),v rámci své kompetence dané ust.§ 139 odst.5 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a čl.9 odst.3 písm.c) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.20/2001,kterou...

Načteno

edesky.cz/d/5131400

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz