« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žebětín - Usnesení z 41. zasedání ZMČ Brno-Žebětín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žebětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 41. zasedání ZMČ Brno-Žebětín
Statutární město Brno
Městská část Brno-Žebětín
Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín
<br>
U s n e s e n í č.4 1 / Z 8
<br> z 41.zasedání Zastupitelstva městské části Brno -Žebětín <,>
konaného dne 24.1.2022
<br>
Kontrola úkolů:
<br> 1/40 úkol trvá <.>
<br> Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín
<br>
bere na vědomí:
<br> 7/41 Rozpočtové opatření č.13/2021 <,>
8/41 Zprávu o výsledku veřejnosprávních kontrol za rok 2021 <,>
<br>
schvaluje:
<br> 2/41 Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č <.>
<br> JMK069507/21/OKH <,>
3/41 - návrh vyzývacího dopisu na zakázku „Pořízení malotraktoru pro MČ Brno-Žebětín“
<br> po úpravě <,>
- společnou hodnotící komisi pro zakázku „Pořízení malotraktoru pro MČ Brno-
<br> Žebětín“ ve složení: Ing.D.Bartoňková,p.P.Jelínek,p.R.Sýkora,p.J.Gábr,JUDr <.>
Z.Klímová (náhradníci: p.H.Havlíčková,DiS <.>,p.L.Zajíc) <,>
<br> 4/41 - návrh vyzývacího dopisu na zakázku „Parkovací stání v ul.Za Kněžským hájkem“
v MČ Brno-Žebětín <,>
<br> - společnou hodnotící komisi pro zakázku „Parkovací stání v ul.Za Kněžským
hájkem“ v MČ Brno-Žebětín ve složení: Ing.D.Bartoňková,p.P.Jelínek,p.R <.>
Sýkora,Ing.M.Kulhánková,JUDr.Z.Klímová (náhradníci: p.P.Bauer,Ing.I <.>
Burková) <,>
<br> 5/41 - poskytnutí neinvestičních finančních dotací z rozpočtu městské části subjektům a ve
výši dle aktualizované Tabulky žádostí na rok 2022 v příloze <,>
<br> - smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu městské části <,>
9/41 prodloužení názvu ulice Pod kopcem po pozemek p.č.2694/13 včetně <,>
<br>
doporučuje:
<br> 6/41 směnu pozemků ve vlastnictví společnosti Colonico,a.s <.>,uvedených v příloze,o
<br> celkové výměře 9 172 m2,za obecní pozemky p.č.2147/195,p.č.2142/11,p.č <.>
2147/244,p.č.2147/126,p.č.2147/142 a p.č.2172/24,vše k.ú.Žebětín <,>
<br>
<br> nedoporučuje:
<br> 1/41 - prodej části obecního pozemku p.č.2947 k.ú.Žebětín,a to z důvodu
<br> charakteristiky pozemku (cestní síť) <,>
- směnu části obecního pozemku p.č.2...

Načteno

edesky.cz/d/5129790

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žebětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz