« Najít podobné dokumenty

Město Horní Planá - Rozpočet města Horní Planá na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Horní Planá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet města Horní Planá na rok 2022
Město Horní Planá,IČO 00245895 KEO4 1.9.4 UR022
<br> Schválený rozpis rozpočtu roku 2022
<br> XXX XXX N+Z+UZ NázevZJorgX Schválený rozpočetorgX
Příjmy z poskytování služeb a výrobků21112321 354 200,00
<br> org1: 354 200,00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí10021322321 2 074 570,00
<br> 100org1: Obnova vodohospodářsk.majetku 2 074 570,00
2321Par: Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 428 770,00
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků21113314 5 000,00
org1: 5 000,00
<br> 3314Par: Činnosti knihovnické 5 000,00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí21323315 61 000,00
<br> org1: 61 000,00
3315Par: Činnosti muzeí a galerií 61 000,00
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků21113392 80 000,00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí21323392 80 000,00
Příjmy z pronájmu movitých věcí21333392 6 000,00
Přijaté neinvestiční dary23213392 5 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady23243392 120 000,00
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené23293392 1 000,00
<br> org1: 292 000,00
Příjmy z pronájmu pozemků321313392 5 000,00
<br> 3org1: Markétská pouť 5 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků921113392 90 000,00
<br> 9org1: Letní kino 90 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků1321113392 6 000,00
<br> 13org1: Traktoriáda Horní Planá 6 000,00
3392Par: Zájmová činnost v kultuře 393 000,00
<br> Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí90521323412 3 000,00
905org1: SH 3 000,00
<br> 3412Par: Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 3 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků21113429 47 630,00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí21323429 1 620 000,00
Příjmy z pronájmu movitých věcí21333429 12 000,00
<br> org1: 1 679 630,00
3429Par: Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 679 630,00
<br> Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí21323511 26 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady23243511 175 000,00
<br> org1: 201 000,00
3511Par: Vše...

Načteno

edesky.cz/d/5129180

Meta

Pronájem   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Horní Planá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz