« Najít podobné dokumenty

Město Ústí nad Orlicí - VV - OOP oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu - ul. Heranova v Ústí nad Orlicí VV - OOP oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu - ul. Heranova v Ústí nad Orlicí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ústí nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

29_2022.pdf
str.1 / 4
<br>
<br> adresa: Sychrova 16,562 24 Ústí nad Orlicí IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676 bankovní spojení:
tel.: +420 465 514 111 email: podatelna@muuo.cz KB Ústí nad Orlicí,č.ú.: 19-420611/0100
fax: +420 465 525 563 web: http://www.ustinadorlici.cz ID datové schránky: bxcbwmg
<br>
Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor dopravy,silničního hospodářství a správních agend
<br>
<br>
Vaše č.j.: Naše č.j.: MUUO/3582/2022/DSS/ba
<br> 19/2020
Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Ze dne: Číslo spisu: XX/XXXX Tel: XXX XXX 341
Spis.značka: 55/2022 E-mail: bartosovam@muuo.cz
Poč.listů: 4 Datum: 24.01.2022
Poč.příloh: 0 Místo: Ústí nad Orlicí
Poč.lis.př.: 0
<br>
<br> Město Ústí nad Orlicí
<br>
Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí
<br>
<br>
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
Opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad v Ústí nad Orlicí,odbor dopravy,silničního hospodářství a správních agend,jako věcně
a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm.c) zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),a dle ustanovení § XXX zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),v návaznosti na ustanovení § 77
odst.5 zákona o silničním provozu,na základě žádosti Města Ústí nad Orlicí,Sychrova 16,562 24
Ústí nad Orlicí,IČ 00279676 podané dne 12.01.2022,dále po předchozím písemném vyjádření Policie
ČR,Krajské ředitelství policie Pardubického kraje,Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne
21.01.2022 pod č.j.KRPE-4770-2/ČJ-2022-171106
<br>
o z n a m u j e
návrh stanovení místní úpravy provozu
<br>
na místní komunikaci ul.Heranova v Ústí nad Orlicí,v místech u mateřské školy,umístěním svislého
dopravního značení IP 11c „Parkoviště podélné stání“ a vodorovného dopravního značení V 12c
„Zákaz zastavení“,dle přiložené situace,která je nedílnou součástí toho...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ústí nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz