« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Volyně Střed - Etapa III. - náměstí Svobody

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

„VOLYNĚ STŘED – ETAPA III. – NÁMĚSTÍ SVOBODY“ – DÚSP.zip
AB - Pr�vodn� a souhrnn� technick� zpr�va/AB - Pr�vodn� a souhrnn� technick� zpr�va.pdf Stavba „VOLYNĚ STŘED – ETAPA III.– NÁMĚSTÍ SVOBODY“ – DÚSP A <.>,B.Průvodní a souhrnná technická zpráva A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: „VOLYNĚ STŘED – ETAPA III.– NÁMĚSTÍ SVOBODY“ Místo stavby: Volyně – náměstí Svobody Katastrální území: Volyně (okres Strakonice); 784958 Předmět dokumentace: DÚSP (dokumentace pro vydání společného povolení podle vyhl.405/2017) A.1.2 Údaje o stavebníkovi Město Volyně,náměstí Svobody 41,387 01 Volyně,IČ: 00252000,A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ALEŠ,s.r.o <.>,Podolská 888/12,147 00 Praha 4,IČ 27225771 Hlavní projektant: ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ALEŠ,s.r.o <.>,Ing.arch.XXXXX XXXXXXX,ČKA XXXXX Komunikace: XXX XXXXX,ČKAIT XXXXXXX Kanalizace a vodovod: XXXXX XXXXXX,ČKAIT XXXXXXX Elektrorozvody a veřejné osvětlení: Unielektro,s.r.o <.>,Ing.XXXXX XXXX,ČKAIT – XXXXXXX Technologie kašny: ISPRA,s.r.o <.>,Ing.XXXXXX XXXX Stavební část: ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ALEŠ,s.r.o <.>,Ing.arch.XXXXX XXXXXXX,ČKA XXXXX,Ing.arch.XXXXXX XXXXX,Ing.XXXX XXXXXXXX ČKAIT XXXXXXX Statika: Ing.Miroslav Šalpplachta,ČKAIT XXXXXXX Sochařské a restaurátorské práce: MgA.XXXXX XXXXX Sadové úpravy: Křeček a Plundra,s.r.o <.>,Ing.XXXXX XXXXXXXXX A.X Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení Obsahem projektové dokumentace je návrh rekonstrukce místních komunikací a ploch zeleně na náměstí Svobody v centru města Volyně.Jde o úpravu plochy kolem mariánského sloupu s navrácenou kašnou,předprostor renezanční radnice,autobusové zastávky na trase Praha – Pasov,XXX a zpět,plochy pro parkování a sadové úpravy.Součástí stavby bude nové ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ALEŠ,s.r.o <.>,www.aaales.cz DÚSP – 12 2020 – REVIZE 09 2021 1 Stavba „VOLYNĚ STŘED – ETAPA III.– NÁMĚSTÍ SVOBODY“ – DÚSP A <.>,B.Průvodní a souhrnná technická zpráva veřejné osvětlení,včetně osvětlení přechodů,úpravy odvodnění a potřebné pří...
D.9.2.b - Situace výsadby.pdf
LEGENDA - SADOVÉ ÚPRAVY
<br> NOVÝ TRÁVNÍK
<br> STROM STÁVAJÍCÍ PONECHANÝ - 1x LÍPA
<br> STROM KÁCENÝ - 4x LÍPA,3x TŘEŠEŇ
<br> STROM STÁVAJÍCÍ PŘESAZOVANÝ - 11x TŘEŠEŇ
<br> NAVRHOVANÉ KEŘE
<br> NAVRHOVANÝ STROM
<br> MŘÍŽ V DLAŽBĚ POD STROM
<br> SEZNAM NAVRŽENÝCH ROSTLIN
<br> Stavebník
<br> Gen.projektant
<br> Výkres
<br> Č.výkresu
<br> Měřítko
<br> Stupeň
<br> ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ALEŠ,s.r.o <.>
Podolská 888/12 <,>
14700 Praha 4
Ing.arch.XXXXX XXXXXXX,ČKA XXXXX
<br> Stavební objekt
<br> Vypracoval
<br> VOLYNĚ STŘED - ETAPA III.- NÁMĚSTÍ SVOBODY
<br> DÚSP
<br> Datum 12/2020
<br> Projektant
<br> Město Volyně,náměstí Svobody 41 <,>
387 01 Volyně,IČ: 00252000
<br> Část
<br> REVIZE 09 2021
<br> SO 902,903,904,905
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> D.X.Objekty úpravy území
<br> SITUACE VÝSADBY
<br> D.9.2.b
<br> A3 1:500
<br> STROM STÁVAJÍCÍ PONECHANÝ - 1x TŘEŠEŇ
<br> ACE
<br> ror
<br> ACE
<br> PRU
PRU
<br> PRU
<br> PRU
<br> PRU PRU
<br> PRU
<br> ACE
<br> ACE
<br> ACE
<br> ACE
<br> ACE
<br> ACE
<br> ACE
<br> ACE
<br> ACE
<br> ACE
<br> ACE
<br> ACEACE
<br> ACE
<br> ACE
<br> ror
<br> ror
<br> cot
<br> cot
<br> cot
<br> nk
<br> nk
<br> nk
<br> nk
<br> nk
<br> nk
<br> nk
<br> trávník parkový zátěžový
<br> nízký trávník s bylinami
<br> cot
<br> nk
<br> PRU
<br> PRU cot
<br> trávník parkový zátěžový
<br> AutoCAD SHX Text
144/
<br> AutoCAD SHX Text
2/
<br> AutoCAD SHX Text
35/
<br> AutoCAD SHX Text
40/
<br> AutoCAD SHX Text
16/
<br> AutoCAD SHX Text
13/
<br> AutoCAD SHX Text
15/
<br> AutoCAD SHX Text
39/
<br> AutoCAD SHX Text
3/
<br> AutoCAD SHX Text
4/
<br> AutoCAD SHX Text
36/
<br> AutoCAD SHX Text
12/
<br> AutoCAD SHX Text
14/
<br> AutoCAD SHX Text
11/
<br> AutoCAD SHX Text
595/
<br> AutoCAD SHX Text
41/
<br> AutoCAD SHX Text
147/
<br> AutoCAD SHX Text
146/
<br> AutoCAD SHX Text
145/
<br> AutoCAD SHX Text
705/
<br> AutoCAD SHX Text
1/
<br> AutoCAD SHX Text
148/
<br> AutoCAD SHX Text
34/
<br> AutoCAD SHX Text
Cdešť
<br>
Listy a pohledy
DSP Volyně střed_...
C.3 - Koordinační situační výkres.pdf
č.p.2
<br> 39/
<br> č.p.3
<br> č.p.4
<br> č.p.1
<br> 458 26
<br> 458 12
<br> 458 49
458 52
<br> 458 55
<br> 458 73
<br> 458 54
<br> 458 42
<br> 458 35
<br> 458 34
<br> 458 41
<br> 458 50
<br> 458 68
<br> 458 23
<br> 458 65
<br> 453.37
<br> 453.44
<br> 453.45
<br> 453.63
<br> 453.82
<br> 455.03
<br> 455.04
<br> 459.42
<br> 460.10
<br> 460.10
<br> 460.11
<br> 460.11
<br> 460.70
<br> 460.71
<br> 460.71
<br> 460.72
<br> 460.72
<br> 461.31
<br> 461.31
<br> 461.33
<br> 462.14
<br> 462.15
<br> 462.16
<br> 462.17
<br> 462.96
<br> 463.85
<br> 464.73
<br> 464.73
<br> 464.73
<br> 464.78
<br> 454.08 454.14
<br> 455.10
<br> 455.12
<br> 456.34
<br> 457.50
<br> 457.50
<br> 457.50
<br> 457.51
457.53
<br> 458.62
<br> 460.74
<br> 460.75
<br> 460.77
<br> 460.77
461.34
<br> 461.35
<br> 461.37
<br> 461.37
<br> 462.19
<br> 462.19
<br> 462.19
<br> 462.20
<br> 463.00
<br> 463.88
<br> 464.84
<br> 464.85
<br> 464.86
<br> 455.20
<br> 457.59
<br> 458.67
<br> 459.50
<br> 460.16
<br> 460.79
<br> 460.80
<br> 460.82
<br> 461.38
<br> 461.38
461.38
<br> 461.39
<br> 461.39
<br> 461.39
<br> 461.40
461.41
<br> 462.24
<br> 462.24
<br> 462.25
<br> 462.28
<br> 462.29
<br> 463.05
463.05
<br> 463.94
<br> 463.97
<br> 464.87
<br> 464.95
<br> 454.26
454.32
<br> 455.24
<br> 459.55
<br> 459.57
<br> 459.57
<br> 459.57
<br> 459.57
<br> 459.58
<br> 460.17
460.18
<br> 460.18
<br> 460.84
<br> 460.85
<br> 460.86
<br> 461.41
<br> 461.42
<br> 461.42
<br> 461.42
<br> 461.42
<br> 461.43
<br> 461.43
<br> 461.44
<br> 463.07
<br> 463.08
<br> 463.08
<br> 464.02
<br> 464.05
<br> 465.02
<br> 465.05
<br> 465.05
<br> 465.06
<br> 455.35
<br> 456.52 456.52
<br> 456.57
<br> 457.69
<br> 458.79
<br> 459.59
<br> 459.59
<br> 459.60
<br> 459.61
<br> 460.21
<br> 460.21
<br> 460.88
<br> 460.89
<br> 460.90
<br> 460.93
<br> 461.45
<br> 461.48
<br> 461.48
<br> 461.49
<br> 461.49
461.49
<br> 461.50
<br> 462.38
<br> 462.42
<br> 463.11
<br> 463.12
<br> 463.13
<br> 465.15
<br> 454.38
<br> 455.39
<br> 455.39
<br> 455.43
<br> 456.57
<br> 456.65 ...
AB - Průvodní a souhrnná technická zpráva.pdf
Stavba „VOLYNĚ STŘED – ETAPA III.– NÁMĚSTÍ SVOBODY“ – DÚSP A <.>,B.Průvodní a souhrnná technická zpráva
<br> A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA
<br>
A.1 Identifikační údaje
<br> A.1.1 Údaje o stavbě
<br> Název stavby: „VOLYNĚ STŘED – ETAPA III.– NÁMĚSTÍ SVOBODY“
Místo stavby: Volyně – náměstí Svobody
Katastrální území: Volyně (okres Strakonice); 784958
Předmět dokumentace: DÚSP (dokumentace pro vydání společného povolení podle
<br> vyhl.405/2017)
<br> A.1.2 Údaje o stavebníkovi
<br> Město Volyně,náměstí Svobody 41,387 01 Volyně,IČ: 00252000 <,>
<br> A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
<br> ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ALEŠ,s.r.o <.>,Podolská 888/12,147 00 Praha 4,IČ 27225771
<br> Hlavní projektant: ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ALEŠ,s.r.o <.>,Ing.arch.XXXXX XXXXXXX,ČKA XXXXX
<br> Komunikace: XXX XXXXX,ČKAIT XXXXXXX
<br> Kanalizace a vodovod: XXXXX XXXXXX,ČKAIT XXXXXXX
<br> Elektrorozvody a veřejné osvětlení: Unielektro,s.r.o <.>,Ing.XXXXX XXXX,ČKAIT – XXXXXXX
<br> Technologie kašny: ISPRA,s.r.o <.>,Ing.XXXXXX XXXX
<br> Stavební část: ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ALEŠ,s.r.o <.>,Ing.arch.XXXXX XXXXXXX,ČKA XXXXX <,>
Ing.arch.XXXXXX XXXXX,Ing.XXXX XXXXXXXX ČKAIT XXXXXXX
<br>
Statika: Ing.Miroslav Šalpplachta,ČKAIT 0001535
<br> Sochařské a restaurátorské práce: MgA.XXXXX XXXXX
<br> Sadové úpravy: Křeček a Plundra,s.r.o <.>,Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br>
A.X Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Obsahem projektové dokumentace je návrh rekonstrukce místních komunikací a ploch
zeleně na náměstí Svobody v centru města Volyně.Jde o úpravu plochy kolem mariánského
sloupu s navrácenou kašnou,předprostor renezanční radnice,autobusové zastávky na trase
Praha – Pasov,XXX a zpět,plochy pro parkování a sadové úpravy.Součástí stavby bude nové
<br> ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ALEŠ,s.r.o <.>,www.aaales.cz DÚSP – 12 2020 – REVIZE 09 2021 1
<br>
<br>
<br> Stavba „VOLYNĚ STŘED – ETAPA III.– NÁMĚSTÍ SVOBODY“ – DÚSP A <.>,B.Průvodní a souhrnná technická zpráva
<br> veřejné osvětlení,včetně osvětlení ...

Načteno

edesky.cz/d/5127944

Meta

Volby   EIA   Stavby   Územní plánování   EIA   Volby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz