« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žebětín - ÚMČ Brno-Černovice - Výběrové řízení - referent/ka přestupkového řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žebětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚMČ Brno-Černovice - Výběrové řízení - referent/ka přestupkového řízení
Statutární město Brno <,>
<br> Úřad městské části Brno-Černovice,Bolzanova 1,618 00 Brno
<br>
<br>
<br> Úřad městské části Brno-Černovice | Bolzanova 1 | 618 00 Brno
<br> www.brno-cernovice.cz
<br>
Tajemník Úřadu městské části Brno-Černovice
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a
<br> o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> oznamuje vyhlášení výběrového řízení
<br> na funkční místo úředníka/úřednice v pracovním poměru na dobu neurčitou
<br> r e f e r e n t / r e f e r e n t k a p ř e s t u p k o v é h o ř í z e n í
<br> s místem výkonu práce: Úsek tajemníka,ÚMČ Brno-Černovice,Bolzanova 1,Brno
<br>
<br> Předpoklady a požadavky:
<br> • státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR <,>
<br> • věk minimálně 18 let <,>
<br> • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost <,>
<br> • ovládání jednacího jazyka <.>
<br>
<br> Vaší každodenní náplní práce bude:
<br> • samostatné řešení přestupků podle zákona č.250/2016 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> • vedení evidence uložených pokut a nákladů řízení <,>
<br> • vymáhání nezaplacených pokut a nákladů řízení <.>
<br>
<br> Co od vás očekáváme:
<br> • znalost právních přepisů zejména:
<br> − zákon č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> − zákon č.250/2016,Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich <,>
<br> • velmi dobrá znalost práce na PC (Word,Excel,ASPI) <,>
<br> • schopnost jednat s lidmi,zodpovědnost,samostatnost,spolehlivost a ochota k dalšímu
<br> vzdělávání <,>
<br> • praxe ve státní správě a samosprávě je výhodou,ale rádi uvítáme i kandidáty ze zkušenostmi
<br> ze soukromého sektoru <.>
<br>
<br> Požadujeme:
<br> • vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v souladu
s ustanovením § 111 zákona č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich <,>
<br> • zkouška odborné způsobilosti výhodou <.>
<br>
Co od nás dostanete:
<br> • odpovídajíc...

Načteno

edesky.cz/d/5127006

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žebětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz