« Najít podobné dokumenty

Město Bakov nad Jizerou - Ozn. záměr prodeje části poz. parc. č. 398, k. ú. Malá Bělá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bakov nad Jizerou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ozn. záměr prodeje části poz. parc. č. 398, k. ú. Malá Bělá
___—_
<br> Bakov nad Jizerou ! -- roste—m.|'\-'=f:[,\.'—;“ Mune-ST.;.'-.Í".Í afřeflr-ihu í'o|lzeř| 3.94 01 Bakov l'lůd jiří: ! OU
<br> Č.j.BnJ-OSMM-2021I1290-3
<br> Oznámení
<br> Město Bakov nad jizerou na základě usnesení rady města č.F11314M-2022 ze dne 10.01.2022 a v souladu sustanovením š 39 odst.1 zákona č.1232000 Sb <.>,zákon o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,oznamuje:
<br> Záměr prodeje části pozemku parc.č.398,druh pozemku ostplocha,ostkomunikace,o výměře cca 8,5 m2,vše v k.ú.Malá Bělá,kterýje zapsán u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště XXXXX XXXXXXXX na listu vlastnictví č.XXXXX pro katastrální území Malá Bělá,obec Bakov nad Jizerou <.>
<br> Nabidky popřípadě připomínky ktomuto záměru je možné podat písemně na adresu Města Bakov nad jizerou,odbor správy majetku města,do 0%.L„5' <.>,á„1,<.> L-_Z
<br> / vyvěšeno: /4- 15V- „čaji Áža-f
<br> současně zveřejněno na úřední desce w MĚSTO BAKOV NAD JjZEROU Mírové náměstí 208 sejmuto: 294 01 Bakov nad Jizerou.22.<.>
<br> A |
<br> XXXXX XXXXXX.starosta mesta

Načteno

edesky.cz/d/5125036


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bakov nad Jizerou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz