« Najít podobné dokumenty

Město Bakov nad Jizerou - VV č. 01/2022 referent životního prostředí - zástup

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bakov nad Jizerou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV č. 01/2022 referent životního prostředí - zástup
MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU
<br> Mírové náměstí 208
<br> 294 01 Bakov nad Jizerou
<br>
<br> Město Bakov nad Jizerou vyhlašuje podle § 6 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
<br> samosprávných celků a o změně některých zákonů,v platném znění
<br>
<br> VEŘEJNOU VÝZVU č.01/2022
<br> na obsazení pracovní pozice
<br> REFERENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br>
<br> Místo výkonu práce Městský úřad Bakov nad Jizerou
<br> Předpokládaný termín nástupu 3-4/2022,popř.dle dohody
<br> Pracovní úvazek 40 hod.týdně
<br> Doba trvání pracovního poměru doba určitá
<br> zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou
<br> Platové podmínky podle NV č.341/2017 Sb.9.platová třída,5 týdnů dovolené,příspěvek na
<br> penzijní připojištění,stravenky,zdravotní volno
<br>
<br> Druh a charakteristika vykonávané práce
<br>  agenda správy v oblasti zeleně a lesního hospodářství <,>
<br>  zajišťování agendy správy na úseku ochrany přírody a krajiny,ochrany ovzduší a vodního
<br> hospodářství – vydávání rozhodnutí,povolování kácení dřevin rostoucích mimo les <,>
<br>  zpracování podkladů pro hospodaření s městskou zelení <,>
<br>  zajišťování úkolů ve smyslu zákona o odpadech,zpracování evidence o množství a způsobu
<br> nakládání s odpady <,>
<br>  součinnost při využití a administraci dotačních projektů na zeleň a odpady <,>
<br>  další činnosti spadající pod odbor stavební a životního prostředí <.>
<br> Veřejné výzvy se může zúčastnit uchazeč,který
<br> a) je fyzickou osobou a splňuje tyto předpoklady:
<br> - je státním občanem České republiky,popřípadě fyzická osoba,která je cizím státním
<br> občanem a má v České republice trvalý pobyt <,>
<br> - dosáhl věku 18 let <,>
<br> - je způsobilý k právním úkonům <,>
<br> - je bezúhonný <,>
<br> - ovládá jednací jazyk <.>
<br>
<br> SPISOVÁ ZNAČKA ČÍSLO JEDNACÍ V BAKOVĚ NAD JIZEROU
<br>
BnJe00268/22 BnJ-TAJ-2022/30 dne 10.01.2022
<br>
<br> Stránka 2 z 2
<br>
<br> b) splňuje kvalifikační a další podmínky stanovené vedoucí úřadu pro tuto veřejnou výzvu ...

Načteno

edesky.cz/d/5125033

Meta

EIA   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bakov nad Jizerou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz