« Najít podobné dokumenty

Obec Borušov - Návrh rozpočtu (závazné ukazatele) obce Borušov na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Borušov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu (závazné ukazatele) obce Borušov na rok 2022
Popis od.par <.>
hodnota v tis <.>
<br> Kč
<br> Daňové příjmy 3 088,50
<br> Nedaňové příjmy 3 562,00
<br> Kapitálové příjmy 10,00
<br> Přijaté transfery 70,50
<br> Příjmy celkem 6 731,00
<br> Ozdravování hospodář.zvířat,polních a spec.plodin a zvláštní veterinární péče 1014 1,00
<br> - z toho ostatní neinv.transfery spolkům (Zelené Vendolí) 1,00
<br> Pěstební činnost (les) 1031 100,00
<br> Podpora ostatních produkčních činností (těžba dřeva,klest,…) 1032 1 762,00
<br> Správa v lesním hospodářství (lesní hospodář) 1036 35,50
<br> Celospolečenské funkce lesů (lesní cesty) 1037 200,00
<br> Silnice 2212 222,00
<br> Pitná voda 2310 70,00
<br> - z toho ostatní inv.transfery veřejným rozpočtům (DSO Skupinový vod.) 70,00
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a nakládaní s kaly (kanalizace) 2321 10 000,00
<br> - z toho investice 10 000,00
<br> Vodní díla v zeměděl.krajině 2341 100,00
<br> - z toho investice 100,00
<br> Mateřské školy 3111 20,00
<br> - z toho neinv.transfery PO (MŠ Dětřichov u Mor.Třebové) 20,00
<br> Činnosti knihovnické 3314 5,00
<br> - z toho neinv.transfery PO (Okresní knihovna Svitavy) 0,50
<br> Rozhlas a televize (místní rozhlas) 3341 9,50
<br> Zájmová činnost v kultuře (KD) 3392 105,00
<br> Ostatní záležitosti kultury,církví,sdělovacích prostř.(výročí,dětský den,…) 3399 19,00
<br> Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (hřiště) 3412 30,00
<br> Ostatní sportovní činnost (turnaje) 3419 1,00
<br> Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště) 3421 11,00
<br> Veřejné osvětlení 3631 250,00
<br> Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 18,00
<br> - z toho ostatní neinv.transfery spolkům (SMO) 3,00
<br> - z toho ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům (DSO Region MTaJ) 5,00
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 355,00
<br> Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 210,00
<br> Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 4359 2,50
<br> - z toho neinv.transfery církvím,náboženským spol.(Charita M.T.) 2,50
<br> Ostatní služby a čin...

Načteno

edesky.cz/d/5124455


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Borušov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz