« Najít podobné dokumenty

Obec Borušov - DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska – návrh rozpočtu na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Borušov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska – návrh rozpočtu na rok 2022
Region Moravskotřebovska a Jevíčska
<br> IČ 69834458 O Region MTJ Návrh rozpočtu na rok 2022 rozpočtová položka roli:-2m 4121 Členské příspěvky na rok 2022 660 000,00 6310 Bankovní úroky 1 000,00 8115 Změna stavu prostředků na bankovních účtech svazku 310 000,00 Celkové rozpočtové zdroie 971 000,00 3319 Příspěvky na regionální společensko - kulturní akce 30 000,00 3419 Příspěvky na regionální společensko - sportovní akce 20 00000 3522 Příspěvek nemocnice 100 000,00 3639 Příspěvek MAS Moravskotřebovsko a Jevičsko 130 000,00 3639 Služby (poradenství,účetní software) 60 000,00 3639 Ostatní osobní výdaje (vedení účetnictví.koordinátor svazku) 78 000,00 3639 Kancelářské potřeby,pohoštění 50 000,00 6310 Nespecifikovaná rozpočtová rezerva 500 000,00 6310 Bankovní poplatky 3 000.00 Rozpočtové potřeby celkem 971 000,00
<br> V Moravské Třebové dne 19.11.2021
<br> Zpracoval: XXXXXXXXX XXXXXXX Le n ka
<br> Vyvěšeno: XX.XX.2021
<br> Sejmuto:
<br> Šedá
<br> Digitálně podepsal
<br> XXXXX XXXX
<br> Datum: XXXX.X X.XX
<br> 11:10:48 +01 '00'

Načteno

edesky.cz/d/5124453


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Borušov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz