« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Dotaz a odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dotaz a odpověď dle zákona 106/1999 Sb.
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů
<br> Jméno*:.<.>.<.>.<.>.<.>.Příjmení*:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Datum narozeni/IČO*:.<.>.<.>.<.> Titul:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Adresak: ulice: č.p.:.<.>
<br> město:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.PSC:
<br> stát:.<.>.Česká republika.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> (uvede se adresa místa trvalého pobytu,nebo není-lí žadatel přihlášen k trvalému pobytu,uvede se adresa bydliště a adresa pro doručování; adresa pro doručování se uvede jen jestliže se liší od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; u právnických osob se uvede název,identifikační číslo a adresa sídla nebo adresa pro doručování,liší—li se od adresy sídla; <.>
<br> adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa) <.>
<br> Telefon:.<.> E-mail:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Předmět*:.<.>.Podmínky zřízení příjezdové komunikace.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Texť:
<br> Vážení <,>
<br> obracím se na vás s žádostí o poskytnutí informací ohledně přístupových cest k domům č.p.90 87 oz.64 24 Níže přilozená fotodokumentace cest pro lepší orientaci.Zajímá mě,za jakých podmínek byly tyto asfaltované příjezdové cesty zřízeny,kolik stály a kdo je platil.Všechny zmíněné příjezdové cesty jsou s asfaltovým povrchem a vedou přes obecni pozemky k pozemkům a domům zmíněných vlastníků <.>
<br> Obrázek 2 Příjezdová cesta k č.p.87
<br> Obrázek 3 Příjezdová cesta k č.p.62
<br> Obrázek 4 Příjezdová cesta k č.p.64
<br> (
<br> Obrázek Příjezdová cesta k č.p.24 Děkuji a jsem s pozdravem <,>
<br> Datum podání: 5.1.2022
<br> OBEC RAKOVICE
<br> oeecní ÚŘAD Rakovice Rakovice113,398 04 p.Čimelice Tel.382 228 332
<br> Email: oú.rakovice©c-box.cz
<br> Odpověd k žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb <.>
<br> Obec Rakovice obdržela dne 5.ledna 2022 Vaší žádost dle zákona ...

Načteno

edesky.cz/d/5124199

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz