« Najít podobné dokumenty

Obec Cítov - Výroční zpráva 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Cítov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
OBEC CÍTOV
Cítov čp.203,277 04 Cítov,IČ: 002 36 764
<br> tel.: 315 692 134,e-mail: info@citov.cz,ID datové schránky: dexbv24,www.citov.cz
<br>
Výroční zpráva za rok 2021
<br> o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím <,>
ve znění pozdějších předpisů
<br>
Ve smyslu ust.§ 18 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších přepisů
(dále jen „zákon o informacích“),zveřejňuje obec Cítov výroční zprávu za rok 2021 o své činnosti v oblasti
poskytování informací podle zákona o informacích:
<br>
A.počet podaných žádostí o informace 3
<br> B.počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
<br> C.počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
<br> D.opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání
<br> zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů <,>
<br> které byly vynaloženy v souvislosti se soudním řízením
<br> 0
<br> E.výčet poskytnutých výhradních licencí,včetně odůvodnění 0
<br> F <.>
počet stížností podaných podle § 16a zákona o informacích <,>
důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich řešení
<br>
0
<br> G.další informace vztahující se k uplatňování zákona o informacích 0
<br>
V průběhu roku 2021 obec a její orgány bezprostředně vyřizovaly další žádosti o informace jejich poskytnutím
prostřednictvím telefonu,faxu,elektronické pošty a osobních jednání,které nejsou evidovány podle zákona
o informacích <.>
<br>
V Cítově dne 20.1.2022 <.>
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXX v.r <.>
starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 21.1.2022
Současně zveřejněno na elektronické úřední desce <.>
<br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/5123752

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Cítov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz