« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Svolání zasedání zastupitelstva obce na pátek 28.1. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

svolání zasedání č. 33_2022 28.1.2022.doc [0,50 MB]
Obec Malé Hradisko
<br>
Starosta obecního úřadu svolává
<br>
<br>
<br>
SVOLÁVÁ
Podle zákona č.128/2000Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů
<br> Zasedání zastupitelstva obce
zasedání se uskuteční v pátek 28.1.2022 v 18.00 hodin obecní úřad Malé Hradisko
Program:
<br> 1) Zahájení
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola usnesení
<br> 4) Smlouvy věcná břemena Ol Kraj silnice II/150
<br> 5) Schválení Zadání Územního plánu Malé Hradisko
6) OZV odpadové hospodářství - aktualizace
<br> 7) Podání žádostí Olomoucký kraj POV 2022,JSDH
<br> 8) VO Nabídka
<br> 9) Různé – žádost Cetkovská,Omalovánky prevence
V Malém Hradisku 21.1.2022
Vyvěšeno na úřední desce
dne
21.1.2022
<br>
<br>
jméno,podpis
<br> Sejmuto z úřední desky dne
28.1.2022
jméno,podpis
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
starosta obce
Svolání
Stránka 1

Načteno

edesky.cz/d/5122453

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz