« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce Rokytá p.č.243 a část pozemků p.č. 759, p.č. 283/3 to vše v k.ú. Dolní Rokytá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument záměru pozemků v k.ú. Dolní Rokytá zde ke stažení (1.11 MB)
Obec Rokytá
HorníRokytá 35,295 0].Mnichovo Hradiště
<br> telefon:777 328 808,e-mail: ou@obecrokv_ta.cz,www.obecrokvta.cz,lD datové schránky: e8nbSfn
lCO:48679836
<br> Rokytá dne 20.L.2022
<br> č.j.: ounoKl59l2o22
<br> oznómení o zóměru obce
pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce
<br> OBEC ROKYTÁ
v souladu ust.§ 39 odst.1) zákona č.L28l2O00 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zveřejňuje svůj záměr
<br> PRONAJMOUT
<br> pozemek p.č.243 v k.ú.Dolní Rokytá o výměře 663 m2
část pozemku p.č.759 v k.ú.Dolní Rokytá o výměře 180 m2
část pozemku p.č.25813 v k.ú.DolníRokytá o výměře 380 m2
<br> Katastrální mapa s vyznačením předmětných pozemků tvořípřílohu tohoto záměru <.>
<br> Zastupitelstvo obce Rokytá bude o pronájmu uvedených nemovitostí rozhodovat na svém
zasedánídne 7.2.2022 od 18:00 hodin <.>
Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek <.>
<br> XXXXXXX XXXXX
starosta obce Rokytá v.r <.>
<br> Vyvěšeno: 20.I.2022
Sejmuto:
Současně zveřejněno na elektronické úřední desce obce Rokytá
<br>
<br> Nahlížení do katastru nemovitostí (standard) Tisk - 0s :265ms,19 prvků <.>
<br> fi3q
{{Í
<br> 'd{ <,>
ffs-
<br> https:i/sgi-nahlizen idokn.cuzk.czimarushkaiprint.aspx
<br>,Jfr fi,ia
Ifi
<br> ť: <,>
i
<br> +t
<br> ft
<br> H
<br> H
<br> +
<br> a
<br> f -Efifl
<br> tíf

Načteno

edesky.cz/d/5122432

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz