« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - MUCL/2508/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MUCL/2508/2022
Městský úřad Česká Lípa
Odbor dopravy
<br> náměstí T.G.Masaryka č.p.1,470 36 Česká Lípa
<br>
Adresa úřadu:
náměstí T.G.Masaryka č.p.1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
http://www.mucl.cz • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p 1/4
<br> Plně určený sp.znak písemnosti: 280.3.2 - Skartační znak/lhůta: S/5
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br>
<br> Městský úřad Česká Lípa,Obor dopravy,se sídlem nám.T.G.Masaryka 1/1,Česká Lípa,PSČ: 470 36 (dále jen
„Městský úřad Česká Lípa,Odbor dopravy“),jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 124
odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
podnětu obchodní firmy Silnice LK a.s <.>,IČ: 28746503,se sídlem Československé armády 4805/24,Jablonec
nad Nisou,doručeného dne 07.01.2022 ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III <.>
třídy ve správním obvodu města Česká Lípa,obce s rozšířenou působností,pro vybrané nebo opakované
činnosti spojené se správou,údržbou,měřením,opravami nebo výstavbou pozemní komunikace nebo
k zajištění bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích v roce 2022 a na základě závazného
stanoviska Policie ČR,Krajského ředitelství policie Libereckého kraje,Dopravní inspektorát,se sídlem
Pod Holým vrchem 1734/14,Česká Lípa,PSČ: 470 80 (dále jen Policie „ČR KŘPLK DI XXXXX Lípa“) čj.: KRPL-
XXXXXX-X/ČJ-XXXX-XXXXXX-XX ze dne XX.11.2021 za použití ustanovení § 171 a 173 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),podle ustanovení § 77 odst.1 písmeno c)
zákona o silničním provozu,za použití ustanovení § 171 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),podle ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona o siln...

Načteno

edesky.cz/d/5121616

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Velenice (Česká Lípa)
30. 11. 2022
30. 11. 2022
30. 11. 2022
24. 11. 2022
23. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz