« Najít podobné dokumenty

Obec Heřmaň (České Budějovice) - Územní plán - textová část

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Heřmaň (České Budějovice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

herman-oop-i-ii-text-vr848507130.pdf
ÚZEMNÍ PLÁN HEŘMAŇ
<br>
katastrální území Heřmaň u Českých Budějovic
<br> Jihočeský kraj
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> vydaný Zastupitelstvem obce Heřmaň
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Projektant:
<br> Ing.arch.XXXX XXXXXX
<br> autorizace ČKA XXXXX
<br> Fr.Halase 13,370 08 Č.Budějovice
<br> atelierzizala@email.cz
<br>
<br> Pořizovatel:
<br> Magistrát města České Budějovice <,>
<br> odbor územního plánování
<br>
<br> zpracováno: 2017/3
<br>
<br>
2
<br>
<br> Záznam o účinnosti:
<br> Vydává: Zastupitelstvo obce Heřmaň
<br> (dne 9.3.2017 usn.č.523)
<br>
<br> Datum nabytí účinnosti: 2.4.2017
<br>
<br> Pořizovatel: Magistrát města České Budějovice,odbor územního plánování
<br>
<br>
<br> Úřední osoba pořizovatele:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXX,v.r <.>
<br> vedoucí odboru územního plánování
<br> Magistrátu města České Budějovice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br>
<br> Obsah dokumentace
I.Územní plán Heřmaň.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
<br> I/1) Textová část.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
<br> a) Vymezení zastavěného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...

Načteno

edesky.cz/d/5121613

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Heřmaň (České Budějovice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz