« Najít podobné dokumenty

Obec Vlkoš - Oznámení o probíhající revizi Územního plánu obce Vlkoš

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlkoš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OV/91/2022/2
Adresa příslušného orgánu obce
Úřad:
Ulice: PSČ,obec:
<br>
<br> V ………….<.>.……………………dne…….<.> ….<.> <.>
<br>
Věc: PODNĚT NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> podle ustanovení § 46 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ČÁST A <.>
I.Identifikační údaje o osobě / správním orgánu,která / který podala / podal podnět k pořízení změny územního plánu
|_| fyzická osoba
jméno,příjmení,datum narození,místo trvalého pobytu (popř.jiná adresa pro doručování)
|_| fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností
jméno,příjmení,druh podnikání,identifikační číslo,adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci (popř.jiná adresa pro doručování)
|_| právnická osoba
název nebo obchodní firma,identifikační číslo nebo obdobný údaj,adresa sídla (popř.jiná adresa pro doručování),osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby
|_| správní orgán
označení správního orgánu,jméno a příjmení oprávněné úřední osoby
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...
OV/91/2022/1
OBEC VLKOŠ
<br> Č.j.OV/91/2022 Ve Vlkoši dne 20.1.2022
<br> OZNÁMENÍ o PROBÍHAJÍCÍ REVIVZI UZEMNIHO PLANU OBCE VLKOS
<br> Odbor životního prostředí a územního plánování města Kyjova provádí revizi Uzemního plánu obce Vlkoš.Případné návrhy na změnu v územním plánuje možné podávat do 21.2.2022 <.>
<br> Návrhy změn můžete doručit na přiloženém formuláři na obecní úřad.Následně budou poskytnuty příslušnému odboru k projednání a případnému zařazení do změny UP obce Vlkoš <.>
<br> & Vlk
<br> ab * © % XXXXX XXXXX,starosta obce;/Ž/
<br> /
<br> Příloha: — Formulář „Podnět na pořízení změny UP“
<br> Vyvěšeno: 2G.BT.2022 Sňato:

Načteno

edesky.cz/d/5121048

Meta

Územní plánování   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlkoš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz