« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměr statutárního města Brna, MČ Řečkovice a Mokrá Hora propachtovat hmotnou nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr statutárního města Brna, MČ Řečkovice a Mokrá Hora propachtovat hmotnou nemovitou věc
‚ Zamer statutárního města Brna,O3o městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,propachtovat hmotnou nemovitou věc V souladu s ust.39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),zveřejňujeme záměr statutárního města Brna,městské části Brno-Rečkovice a Mokrá Hora: propachtovat část pozemku p.Č.3830/1 v k.ú.ŘeČkovice,o výměře 325 m2 Pachtovní smlouva bude uzavřena od 1.3.2022 na dobu neurčitou,s výpovědní dobou 6 měsíců končící k 31.12.kalendářního roku.Pachtovné činí min.12,- Kč/m2/rok.Nabídku výše pachtovného je třeba uvést v žádosti o pacht pozemku.Nebude-li výše pachtovného uvedena,má se za to,že nabídka výše pachtovného činí stanovenou minimální částku.Nabízená část pozemku je znázorněna na přiloženém situačním zákresu.Připomínky k uvedenému záměru mohou občané uplatnit na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,Palackého nám.11,621 00 Brno,do 15 dnů ode dne zveřejnění.D22 V Brně dneS j1 Mgr.Simona LÍerová tajemnice UMC Brno—Rečkovice a Mokrá Hora Uřad městské části města Briia Brno-Rečkovjce a Mokrá HoraOdbor vnitřních věcíPaocIceo nám.11,621 OO Brno 02 20-01-2022 Vyvěšeno Sňato 1/0SM12022 Vytištěno v mapovém řešenĺ SpinboX spoečnost! © T-MAPY Q 3834/1 E2Ů 3832/2 383 1/1.‘1 4.tr-i VJ o JMi

Načteno

edesky.cz/d/5120843

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz