« Najít podobné dokumenty

Město Cvikov - Opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na komunikaci - MUNO 3115/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cvikov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na komunikaci - MUNO 3115/2022
Qdksssspravy
<br> — V * s síra ss Novým zessszgís 31 LMÚ“ na,e—thaWwy—Wm
<br> sss ppkřs sis.: “ssss čís muss sí ísssss nas—sm Cvim sms ms: sss spím ppisassss IČ: 002 69 4m \ Náměstí Dsmbszoní s3 sskísms; Bahník 471 54 cvnmv TEL:: sss sss; 371 sss: sss 726 ms E—MAJIL: spadaískmtgímw-kskcz DATUM: íssísms
<br> M\khí pMsz
<br> a "pass POVAHY
<br> Městský úřad NWÝ Rss (Mbps dsparssřý (sss jen „správní orgánů,mhodujísí \? přenesené půssknssíí ppdísx % ší Miss.í sšksss &.Mkfžííůíí Sk <.>,o obcícsh (obecní zřízení),ve mnční pssdčjšísk píosípísíí,přísíssný psdís ??? píst; í písm.c) aš 124 odst,6 zškons č.3513000 Sb.„ s pmsnss ns _psssmpísk akspnmíkscísk s,s masám některých záksnů (zákon o silničním pmvom),ss směsmi pssdíčíšísk přssípísří (dkk jsm isáksm s síísíčním provazď),podla % 172 míst.1 zákona &.mmm %s ŠPKÉWÍ má; se vlis—m příssíčíšísk pksdpísů (ďászn „správní řá'ďř),oznamuje
<br> pássk sísmsssí smísísí spravy průvozu
<br> © m mím ksmmškssí ss spaním p č.2181811 v s s Lmáavs,v místě Eižmvaíky se silnicí íík ííísíp čísks 263313 pm užííí ][ ks svislé dopsssní mačky upravující přednost číslq ]) 5 _ Stůj; dsj přsdpssí s“ jíssíč;
<br> © mise síísnísí ]ÍJUI.ííísííy ssíssssw,smísíě Mížnsatky ; „místní komunikací na pozemku p.č,Ěíčšfí sk.k.<.> Lindava pss skříňí vsdsmsné dopravní mačky č.V213 —* Psdšklá čára přsmšsssmá;
<br> s na síínísí HEJL křídy číslu 2638313 ss směru stí Cvikova v místě před křižovatknu s místní ksmsssíkssí ss přímku p č; MMM s k ú,— Linšava pro užití 1 ks svislé dpprafvní znáčky ppmssjísí pw sí čísks P 2; =— íííssní příkazům kamuníkáce;
<br> s s výjezdu z mísmí ksmssíksss na ps : q,; p.č.2158/11 v k,ú.Lindava na silnici III.třídy číísís 215% í 3 smčssm ss Ssrísass pss užití 1 ks šopmvního zařízení —— odrazovélm zrcadla <,>
<br> s mísíssk s pwvsrdlsíaí dík příísžsnčkp síkssčnířso snimku
<br> Cikánspdínčiíis
<br> Měsíp Csíkmsp iČ: pm 601 tim,se siěkpín Náměstí *ůsvobpsení 63,471 54 Cvikpv (dále jen „města mms—%)? padala p pp walk psgpnp dne 10.01.2022 ná...

Načteno

edesky.cz/d/5120222

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cvikov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz