« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceUsnesení č. 1 z veřejného zasedání konaného dne 19.1.2022 130,3 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obecní úřad Vrbčany
Vrbčany čp.25,280 02 Kolín II <.>,tel: 725 021 070
<br> mail: info@obecvrbcany.cz,web: www.obecvrbcany.cz
<br> 1.USNESENÍ
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrbčany
konaného dne 19.1.2022 od 17:00 v knihovně obecního úřadu
<br>
1) Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo obce Vrbčany určuje ověřovateli zápisu XXXX XXXXXXXXX Kuchaře a pana
Ondřeje Horáka a zapisovatelku Šárku Jelínkovou
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> 2) Schválení programu
Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo navržený program veřejného zasedání <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br> 3) Projednání schválení podání žádosti o dotaci na Krajský úřad Středočeského
kraje z Programu 2021 – 2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000
obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo podání žádosti o dotaci na Krajský úřad
Středočeského kraje z Programu 2021 – 2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí
do 2 000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova na akci „Sportovní a
dětské hřiště v obci Vrbčany“ <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
Usnesení č.3 bylo schváleno <.>
<br> 4) Projednání zápisu z Finančního výboru
Zastupitelstvo obce Vrbčany neprojednali tento bod <.>
<br> Vyvěšeno na úřední desce obce dne: 19.1.2022
Vyvěšeno na elektronické úřední desce obce dne: 19.1.2022
<br> Sejmuto z úřední desky dne: 31.1.2022
Sejmuto z elektronické úřední desky dne: 31.1.2022
<br>
<br> Ing.Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
starostka obce Vrbčany

Načteno

edesky.cz/d/5120060

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz