« Najít podobné dokumenty

Obec Dalovice - Program 14.zasedání ZKK dne 31.1.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dalovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
KARLOVARSKÝ KRAJ
HEJTMAN KRAJE
<br> Sídlo: Karlovy Vary,Závodní 353/88,360 06,Karlovy Vary-Dvory,Česká republika,IČO: 70891168,DIČ: CZ70891168 <,>
tel.: +420 354 222 111,http://www.kr-karlovarsky.cz,e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz
<br> č.j.KK/47/VZ/22
<br> P r o g r a m
14.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje,které se uskuteční
<br> dne 31.ledna 2022 od 9:00 hodin
v Kulturním a společenském středisku Chodov,s.r.o.<,>
<br> náměstí ČSM 1022,357 35 Chodov
<br> Návrh programu:
<br> A.Volba návrhové komise
B.Volba ověřovatelů zápisu
C.Schválení programu jednání
<br> 1.Informace o očkování a aktuální epidemická situace
2.Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 31.01.2022
3.Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
4.Zpráva Finančního výboru
5.Zpráva Kontrolního výboru
6.Zpráva Výboru pro výchovu,vzdělávání a zaměstnanost
7.Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
8.Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
9.Zpráva Výboru majetkového
<br> 10.Zpráva Výboru pro zdravotnictví
11.Přehled finančních postihů (odvodů,korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU
<br> od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem,příspěvkovými organizacemi
Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s <.>
<br> 12.Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2021
13.Rozpočtová změna
14.Alokace volných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje
<br> za rok 2021 - 1.část
15.Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu Karlovarského kraje
<br> pro rok 2022,IV.část (priorita 4)
16.Motivační příspěvek na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického
<br> povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství – výjimky z pravidel,ukončení
smluvního vztahu,nová smlouva
<br> 17.Změna výše vyrovnávací platby služby obecného hospodářského zájmu pro Nemocnici
Mariánské Lázně s.r.o <.>,na rok 2021
<br> 18.Služba obecného hospodářského zájmu: Karlovarská krajská nemocnice a.s.– rok 2022
– předběžná kal...

Načteno

edesky.cz/d/5119718

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dalovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz